Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Lokalizacja:

blok H, piętro 2

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr n. med. Witold Banachowski

Pielęgniarka oddziałowa
Zdjęcie Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kinga Nowak

Opis:

Oddział Ortopedyczny znajduję się na 2 pietrze budynku H Wielospecjaslistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Wykonuje zabiegi związane z szeroko rozumianymi schorzeniami nabytymi i wrodzonymi narządu ruchu oraz w przebiegu schorzeń reumatologicznych głównie obejmujące kończyny dolne. Posiada sześć sal chorych o łącznej liczbie 17 łóżek w tym trzyłóżkową salę wybudzeń (pooperacyjną). Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom w zakresie narządu ruchu przed i po operacji. Kadra oddziału ma wieloletnie doświadczenie w ortopedii. Ordynator uzyskał certyfikat szkoleniowy w Münster w Niemczech w zakresie nawigacji komputerowej ORTHOPILOT w endoprotezoplastykach stawów kolanowych.

Wykonujemy m.in.:
• Endoprotezoplastyki bezcementowe i cementowane (osadzane na cemencie kostnym) – pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego
• Endoprotezoplastyki przynasadowe stawu biodrowego (tzw. krótko-trzpieniowe)
• Endoprotezoplastyki połowicze stawu biodrowego (bipolarne)
• Endoprotezoplastki rewizyjne stawu biodrowego
• Endoprotezoplastyki stawu kolanowego przy użyciu nawigacji komputerowej ORTHOPILOT
• Endoprotezoplastki rewizyjne stawu kolanowego
• Artroskopie stawu kolanowego
• Operacje zespołów uciskowych nerwów obwodowych ( m.in. operacja zespołu cieśni nadgarstka, zespół k. Guyona)
• Operacje przykurczu Dupuytrena
• Operacje stopy (operacja palucha koślawego bez osteotomii, operacja palucha koślawego z osteotomią, palce młoteczkowate)

Każdemu pacjentowi wystawiamy skierowanie na kontynuacje rehabilitacji pooperacyjnej na oddziałach rehabilitacji. Jednak przede wszystkim każdego pacjenta witamy z uśmiechem i staramy się pomóc mu w jego cierpieniu na każdej płaszczyźnie, w czym uczestniczy cały zespół Oddziału

Kontakt:
Ordynator 61 8739 390
Sekretariat 61 8739 352
ortopedia@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 356
Dyżurka lekarska 61 8739 353
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 352
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

5,200 total views, 23 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.