Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Reumatologii i Osteoporozy

Lokalizacja:

blok A, piętro 7

Ordynator oddziału
 Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Anna Rewers

Opis:

Oddział Reumatologii i Osteoporozy zapewnia swoim pacjentom wszechstronną diagnostykę, najnowocześniejsze leczenie wszystkich chorób reumatycznych, osteoporozy oraz innych metabolicznych chorób kości. Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną, a troskliwa opieka wysoko wykwalifikowanego personelu stwarza naszym pacjentom przyjazny klimat i sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.

Oferujemy pełen zakres możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie takich chorób jak: reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielo- i skórno-mięśniowe, polimialgia reumatyczna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenia stawów, twardzina układowa, ziarniniakowatości z zapalaniem naczyń iinne zapalenie naczyń, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle stawowe i mięśniowe,.

Prowadzimy terapię innowacyjnymi lekami biologicznymi w ramach Programu Terapeutycznego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) oraz ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń/ mikroskopowe zapalenie naczyń (GPA/MPA). W marcu 2009 roku na naszym Oddziale otwarto pierwszy w Wielkopolsce dobrze wyposażony specjalny Gabinet Terapii Biologicznej, w którym w godnych warunkach można poddać się takiemu sposobowi leczenia.

Stosujemy intensywną fizyko i kinezyterapię w oparciu o własną salę gimnastyczną oraz dobrze wyposażony zakład fizykoterapii. Fizjoterapeuci posiadający wyższe wykształcenie medyczne przywracają naszym pacjentom sprawność, zmniejszają dolegliwości bólowe i pracują pod ścisłym nadzorem personelu lekarskiego.

W sposób zindywidualizowany, w zależności od potrzeb pacjenta, ale zgodnie z wszelkimi procedurami i rekomendacjami stosujemy określoną terapię medyczną, pamiętając o tym, aby pacjenta traktować z należytym szacunkiem.

Od jesieni 2009 roku dysponujemy nowoczesnym amerykańskim aparatem do diagnostyki ultrasonograficznej układu mięśniowo szkieletowego firmy General Electric. Umożliwia nam to szybką ocenę aktywności zapalnej w obrębie każdego stawu (metoda Power Doppler), ocenę aparatu mięśniowo-więzadłowego oraz nakłucia stawowe pod pełną i precyzyjną kontrolą. Wykonujemy również badania kapilaroskopowe w diagnostyce wszystkich chorób tkanki łącznej.

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 260
reumatologia@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 146
Dyżurka lekarska 61 8739 242
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 241

logo-roche

Informacje dodatkowe
Ordynator
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Historia oddziału
Poradnia Chorób Tkanki Łącznej (Poradnia Reumatologiczna)

4,853 total views, 10 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.