Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Urologii

Lokalizacja:

blok A, piętro 6

Kierownik oddziału
Zdjecie Kierownika Oddziału Urologii

dr hab.n. med. Andrzej Antczak

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Barbara Kulesza

Opis:

Pierwszy Oddział Urologiczny w Poznaniu i Wielkopolsce utworzony został z inicjatywy dr med. Zygmunta Bartkowiaka. W dniu 5 maja 1945 roku na polecenie Prezydenta Miasta objął dyrekcję zburzonego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Dalsza odbudowa szpitala pozwoliła na poszerzenie oddziału urologicznego. Z dniem 1 stycznia 1966 roku powołana została do życia Klinika Urologiczna w ramach III Katedry i Kliniki Chirurgicznej. Pierwszym Kierownikiem Kliniki został mianowany Doc. dr hab. Zygmunt Bartkowiak. Utworzenie Instytutów w 1970 roku spowodowało powstanie Kliniki Urologicznej liczącej 35 łóżek w Szpitalu im. I. Pawłowa (obecnie Przemienienia Pańskiego) przy ul. Długiej. W 1980 roku nastąpiło połączenie Oddziału Urologicznego Szpitala im. J. Strusia z Kliniką Urologiczną Akademii Medycznej z ul. Długiej. Ponownie na bazie łóżkowej Szpitala Miejskiego im. J. Strusia powstaje Klinika Urologii.

W październiku 2000 roku przeniesiono Katedrę i Klinikę Urologii do oddanych do użytku pomieszczeń nowego szpitala miejskiego ZOZ – Poznań Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej. Sale chorych spełniają wszelkie warunki norm europejskich. W większości trzyosobowe, wyposażone są w nowoczesne systemy monitoringu i opieki nad chorym (automatyczne łóżka, indywidualne systemy przywoławcze, indywidualne oświetlenie); część sal o podwyższonym standardzie dodatkowo z własnym węzłem sanitarnym (toaletą i prysznicem) – dwu i jednoosobowych. Zgodnie z obecnymi światowymi trendami odstąpiono od rygorystycznego przestrzegania podziału na męskie i kobiece, ograniczenie to stosując tylko do pojedynczych pokoi chorych. Umożliwia to pełniejsze wykorzystywanie możliwości oddziału, a chorym zapewnia korzystniejsze warunki zdrowienia. Oddział przystosowany jest również do opieki nad chorymi niepełnosprawnymi – w obrębie oddziału wszystkie przejazdy umożliwiają poruszanie się chorym na wózkach, część toalet i łazienek przystosowano do potrzeb chorych z ograniczeniami w zakresie narządu ruchu. W ramach oddziału znajduje się dobrze wyposażona sala opatrunkowa, umożliwiająca wykonanie prostszych zabiegów chirurgicznych bez konieczności angażowania zasobów centralnego bloku operacyjnego. Klinika posiada własną salę endoskopową, a w obrębie centralnego bloku – 1 sale operacyjne. W budynku szpitala mieści się również pracownia ESWL, gdzie wykonuje się zabiegi nieoperacyjnego kruszenia kamieni. Oddział urologiczny szeroko korzysta z zaplecza Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Wykonywane są wszystkie procedury urologiczne, począwszy od prostej diagnostyki, skończywszy na rozległych zabiegach operacyjnych usunięcia pęcherza moczowego i wytworzenia zastępczego pęcherza jelitowego. Działania oddziału opierają się na europejskich standardach postępowania w urologii.
Wykonuje się wszystkie zabiegi endoskopowe w leczeniu schorzeń gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu i nerek, nieoperacyjne usunięcie kamieni moczowych ze światła moczowodu i z nerki:

• TUR-P – elektroresekcja łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
• TUR-B – elektroresekcja guza pęcherza moczowego
• URS – ureterorenoskopia
• RIRS – zabieg urerterorenoskopii wykonywany giętkim endoskopem

Leczy się choroby nowotworowe układu moczowego i narządów płciowych męskich m. in. metodą laparoskopową:
• laparoskopowe usunięcie nerki
• laparoskopowa prostatektomia radykalna

Klinika Urologii szeroko współpracuje zarówno z Klinikami Onkologicznymi Uniwersytetu Medycznego, jak i Wielkopolskim Centrum Onkologii zapewniając choremu kompleksową diagnostykę, terapię i opiekę. Wykonuje się również szereg operacji naprawczych układu moczowego – np. operacyjne zabiegi korygujące nietrzymanie moczu, operuje przetoki moczowe. Klinika współpracuje również ze wszystkimi klinikami Uniwersytetu Medycznego, świadcząc usługi konsultacyjne na ich rzecz, a także w razie potrzeby korzystając ze wsparcia wybitnych lekarzy innych specjalności.

Kontakt:
Sekretariat Ordynatora 61 8739 428
Sekretariat fax 61 8739 237
Dyżurka lekarska 61 8739 230
Dyżurka pielęgniarska (Oddział kobiecy) 61 8739 225
Dyżurka pielęgniarska (Oddział męski) 61 8739 229
Informacje dodatkowe
Personel Oddziału
Procedura przyjecia planowego na Oddział

8,645 total views, 10 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.