Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Urologii

Informacje o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Urologii/Zakaźny udzielane są codziennie, telefonicznie w godzinach 16 – 19, pod numerem 61 87 39 230. Informacje udzielane są wyłącznie osobom upoważnionym.

Lokalizacja:

blok A, piętro 6

Kierownik oddziału
Zdjecie Kierownika Oddziału Urologii

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Antczak

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

p/o mgr piel. Estera Rączka

Opis:

Pierwszy Oddział Urologiczny w Poznaniu i Wielkopolsce utworzony został z inicjatywy dr med. Zygmunta Bartkowiaka. W dniu 5 maja 1945 roku na polecenie Prezydenta Miasta objął dyrekcję zburzonego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Dalsza odbudowa szpitala pozwoliła na poszerzenie oddziału urologicznego. Z dniem 1 stycznia 1966 roku powołana została do życia Klinika Urologiczna w ramach III Katedry i Kliniki Chirurgicznej. Pierwszym Kierownikiem Kliniki został mianowany Doc. dr hab. Zygmunt Bartkowiak. Utworzenie Instytutów w 1970 roku spowodowało powstanie Kliniki Urologicznej liczącej 35 łóżek w Szpitalu im. I. Pawłowa (obecnie Przemienienia Pańskiego) przy ul. Długiej. W 1980 roku nastąpiło połączenie Oddziału Urologicznego Szpitala im. J. Strusia z Kliniką Urologiczną Akademii Medycznej z ul. Długiej. Ponownie na bazie łóżkowej Szpitala Miejskiego im. J. Strusia powstaje Klinika Urologii.

W październiku 2000 roku przeniesiono Katedrę i Klinikę Urologii do oddanych do użytku pomieszczeń nowego szpitala miejskiego ZOZ – Poznań Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej. Sale chorych spełniają wszelkie warunki norm europejskich. W większości trzyosobowe, wyposażone są w nowoczesne systemy monitoringu i opieki nad chorym (automatyczne łóżka, indywidualne systemy przywoławcze, indywidualne oświetlenie); część sal o podwyższonym standardzie dodatkowo z własnym węzłem sanitarnym (toaletą i prysznicem) – dwu i jednoosobowych. Zgodnie z obecnymi światowymi trendami odstąpiono od rygorystycznego przestrzegania podziału na męskie i kobiece, ograniczenie to stosując tylko do pojedynczych pokoi chorych. Umożliwia to pełniejsze wykorzystywanie możliwości oddziału, a chorym zapewnia korzystniejsze warunki zdrowienia. Oddział przystosowany jest również do opieki nad chorymi niepełnosprawnymi – w obrębie oddziału wszystkie przejazdy umożliwiają poruszanie się chorym na wózkach, część toalet i łazienek przystosowano do potrzeb chorych z ograniczeniami w zakresie narządu ruchu. W ramach oddziału znajduje się dobrze wyposażona sala opatrunkowa, umożliwiająca wykonanie prostszych zabiegów chirurgicznych bez konieczności angażowania zasobów centralnego bloku operacyjnego. Klinika posiada własną salę endoskopową, a w obrębie centralnego bloku – 1 sale operacyjne. W budynku szpitala mieści się również pracownia ESWL, gdzie wykonuje się zabiegi nieoperacyjnego kruszenia kamieni. Oddział urologiczny szeroko korzysta z zaplecza Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Wykonywane są wszystkie procedury urologiczne, począwszy od prostej diagnostyki, skończywszy na rozległych zabiegach operacyjnych usunięcia pęcherza moczowego i wytworzenia zastępczego pęcherza jelitowego. Działania oddziału opierają się na europejskich standardach postępowania w urologii.

Wykonuje się wszystkie zabiegi endoskopowe w leczeniu schorzeń gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu i nerek, nieoperacyjne usunięcie kamieni moczowych ze światła moczowodu i z nerki:

• TUR-P – elektroresekcja łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
• TUR-B – elektroresekcja guza pęcherza moczowego
• URS – ureterorenoskopia
• RIRS – zabieg urerterorenoskopii wykonywany giętkim endoskopem

Leczy się choroby nowotworowe układu moczowego i narządów płciowych męskich m. in. metodą laparoskopową:
• laparoskopowe usunięcie nerki
• laparoskopowa prostatektomia radykalna

Klinika Urologii szeroko współpracuje zarówno z Klinikami Onkologicznymi Uniwersytetu Medycznego, jak i Wielkopolskim Centrum Onkologii zapewniając choremu kompleksową diagnostykę, terapię i opiekę. Wykonuje się również szereg operacji naprawczych układu moczowego – np. operacyjne zabiegi korygujące nietrzymanie moczu, operuje przetoki moczowe. Klinika współpracuje również ze wszystkimi klinikami Uniwersytetu Medycznego, świadcząc usługi konsultacyjne na ich rzecz, a także w razie potrzeby korzystając ze wsparcia wybitnych lekarzy innych specjalności.

Kontakt:
Sekretariat Ordynatora 61 8739 428
Sekretariat fax 61 8739 237
Dyżurka lekarska 61 8739 230
Dyżurka pielęgniarska (Oddział kobiecy) 61 8739 225
Dyżurka pielęgniarska (Oddział męski) 61 8739 229
Informacje dodatkowe
Personel Oddziału
Procedura przyjecia planowego na Oddział

51,565 total views, 37 views today