Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

blok A, piętro 3

Kierownik oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

dr n. med. Marcin Żytkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

piel. dypl. Beata Węgrzyn

Opis:

Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi diagnostykę i leczenie chorych w zakresie chorób wewnętrznych. Składa się z 2 pododdziałów: W1 („kobiecego”) gdzie hospitalizowane są pacjentki oraz W2 („męskiego”) gdzie hospitalizowani są pacjenci.

Oddział posiada duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu stanów nagłych występujących w chorobach wewnętrznych co wynika, między innymi, z wieloletniego pełnienia codziennego ostrego dyżuru dla pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Tacy pacjenci stanowią prawie 100% chorych przyjmowanych na Oddział, co powoduje, że niewielu pacjentów może być przyjętych w trybie planowym. Liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych, w stosunku do liczby osób zamieszkujących rejon operacyjny SOR (z którego karetki pogotowia przywożą chorych do naszego Szpitala) jest mniejsza niż w innych szpitalach. Co za tym idzie, terminy oczekiwania na przyjęcie w trybie planowym (po dokonaniu, na Oddziale, kwalifikacji do przyjęcia) są długie, prawdopodobnie dłuższe niż w szpitalach, które nie posiadają Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub posiadają mniejszy rejon operacyjny dla Pogotowia Ratunkowego.

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 416
Fax 61 8739 160
e-mail sekretariat-interna@szpital-strusia.poznan.pl
Pododdział W1 – kobiecy
Dyżurka lekarska 61 8739 132
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 133
Pododdział W2 – męski
Dyżurka lekarska 61 8739 129
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 130
Informacje dodatkowe
Zasady kierowania pacjentów
Procedura przyjęcia planowego na oddział
Godziny odwiedzin
Udzielanie informacji o pacjentach
Oddziały chorób wewnętrznych w subregionie poznańskim
Internetowe konto pacjenta - jak się zalogować

5,223 total views, 13 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.