Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

blok A, piętro 3

Kierownik oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

dr n. med. Marcin Żytkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

piel. dypl. Beata Węgrzyn

Opis:

Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi diagnostykę i leczenie chorych w zakresie chorób wewnętrznych. Składa się z 2 pododdziałów: W1 („kobiecego”) gdzie hospitalizowane są pacjentki oraz W2 („męskiego”) gdzie hospitalizowani są pacjenci.

Oddział posiada duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu stanów nagłych występujących w chorobach wewnętrznych co wynika, między innymi, z wieloletniego pełnienia codziennego ostrego dyżuru dla pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Tacy pacjenci stanowią prawie 100% chorych przyjmowanych na Oddział, co powoduje, że niewielu pacjentów może być przyjętych w trybie planowym. Liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych, w stosunku do liczby osób zamieszkujących rejon operacyjny SOR (z którego karetki pogotowia przywożą chorych do naszego Szpitala) jest mniejsza niż w innych szpitalach. Co za tym idzie, terminy oczekiwania na przyjęcie w trybie planowym (po dokonaniu, na Oddziale, kwalifikacji do przyjęcia) są długie, prawdopodobnie dłuższe niż w szpitalach, które nie posiadają Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub posiadają mniejszy rejon operacyjny dla Pogotowia Ratunkowego.

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 416
Fax 61 8739 160
e-mail sekretariat-interna@szpital-strusia.poznan.pl
Pododdział W1 – kobiecy
Dyżurka lekarska 61 8739 132
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 133
Pododdział W2 – męski
Dyżurka lekarska 61 8739 129
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 130
Informacje dodatkowe
Procedura przyjecia planowego na oddział
Godziny odwiedzin
Udzielanie informacji o pacjentach
Personel oddziału
Oddziały chorób wewnętrznych w subregionie poznańskim

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159