Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Zakaźny, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporność UM

Lokalizacja:

ul. Szwajcarska 3

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Zakaźnego

prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Małgorzata Salamon

Opis:

               Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu jest oddziałem wysokospecjalistycznym, na bazie którego funkcjonuje również Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, kształcąc studentów Wydziału Lekarskiego, kierunku Dietetyka, a także kierunku Higiena Dentystyczna. Jednocześnie prowadzone są zajęcia dydaktyczne w języku angielskim dla zagranicznych studentów medycyny. W Klinice od wielu lat prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, z którego wywodzą się przyszli specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych [do chwili obecnej – sześciu rezydentów].

                Dynamiczny rozwój Kliniki w ciągu ostatnich dziesięciu lat obejmuje dwanaście ukończonych przewodów doktorskich, trzy postępowania habilitacyjne oraz dwie nominacje do tytułu naukowego profesora nauk medycznych.

Wytyczono główne kierunki działalności Kliniki, takie jak:

 • ocena odporności wrodzonej w wirusowych zapaleniach wątroby
 • zakażenie HIV/AIDS w aspekcie zakażeń oportunistycznych
 • rola insulinopodobnych czynników wzrostu w procesie karcynogenezy u chorych przewlekle zakażonych HCV
 • epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby typu A i E
 • współpraca z ośrodkiem kanadyjskim reprezentowanym przez wybitnego naukowca polskiego pochodzenia prof. Thomasa Michalaka z Memorial University, Molecular Virology, St Johns NL Canada – w zakresie biologii przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, która to współpraca zwieńczona została dwoma publikacjami
 • współpraca z Laboratorium Immunogenetyki Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu [prof. Piotr Kuśnierczyk] nad ekspresją genów receptorów komórek NK i ich ligandów HLA oraz korelacje ekspresji z danymi klinicznymi u chorych zakażonych HCV w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr NN401535740 pt. „Rola i znaczenie komórek NK w przebiegu klinicznym zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C  u osób dorosłych poddanych terapii przeciwwirusowej”


W ramach grantu pt.: Ocena układu immunologicznego w odniesieniu do stanu klinicznego chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C poddanych terapii bezinterferonowej, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nabyto dla tutejszej Kliniki aparat  FibroScan 530 Compact z głowicą M i XL, systemem CAP i wózkiem transportowym dla oceny stopnia włóknienia i stłuszczenia wątroby, jako metody alternatywnej wobec inwazyjnej biopsji wątroby przezskórnej.

Nb. aparat ten jest wciąż jedynym w Poznaniu wykorzystywanym wyłącznie dla celów naukowych.             

                 Oddział Zakaźny dysponuje bazą 32 łóżek szpitalnych. W Oddziale zatrudnionych jest 11 specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz w terapii pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Personel lekarski, w całości posiadający tytuły naukowe, cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, systematycznie doszkala się, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Personel pielęgniarski stanowią 24 osoby.

                Oddział posiada własne laboratorium analityczne wykonujące m. in. badania serologiczne w kierunku wirusowych zapaleń wątroby, HIV/AIDS, boreliozy oraz badania przed kwalifikacją do szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Funkcjonuję tu również Pracownia Endoskopii oraz Pracownia USG.

 
Oddział Zakaźnych prowadzi działalność diagnostyczno – leczniczą w zakresie m. in.:

 • ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C
 • marskości wątroby w przebiegu zakażeń wirusami hepatotropowymi
 • diagnostykę różnicową chorób wątroby, ostrych biegunek, zatruć jadem kiełbasianym, zespołów mononukleozowych,
 • diagnostykę gorączek o niejasnej etiologii,
 • neuroinfekcji,
 • chorób odzwierzęcych (borelioza, leptospiroza)
 • diagnostykę i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Oddział przyjmuje pacjentów w trybie dyżuru ciągłego i do leczenia zaplanowanego.

Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób zakaźnych. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie

W krajowym rankingu szpitali zakaźnych, tutejszy Oddział pozycjonuje się na jednym z czołowych miejsc [kryteria oceny: działalność usługowo-organizacyjna i komfortowe warunki hospitalizacji].

Każdego pacjenta witamy z uśmiechem i staramy się pomóc mu w jego cierpieniu na każdej płaszczyźnie, w czym uczestniczy cały zespół Oddziału.

Kontakt:
Lekarz dyżurny 61 8739 368 / 295
Sekretariat 61 8739 376
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 250
Dyżurka lekarska A,B 61 8739 372
Dyżurka lekarska C,D 61 8739 367
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Informacje dla pacjentów

51,299 total views, 49 views today

Szanowni Państwo,

 

Punkt  szczepień przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 informuje, że 25 września br. w godzinach od 11:00 do 16:00 będzie wykonywać szczepienia bez wcześniejszej rejestracji następującymi preparatami:

–  Pfizer – pierwsza i druga dawka,

–  Johnson & Johnson – szczepionka jednodawkowa,

–  AstraZeneca – druga dawka (zapraszamy nauczycieli, którzy nie zaszczepili się drugą dawką).

 

Zapraszamy niezaszczepione osoby dorosłe, rodziców z dziećmi oraz obcokrajowców.

Miejsce realizacji szczepień wejście główne do Szpitala.