Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Zakaźny

Lokalizacja:

ul. Szwajcarska 3

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Zakaźnego

prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Małgorzata Salamon

Opis:

Oddział Zakaźny ZOZ Poznań Stare Miasto jest oddziałem specjalistycznym, na bazie którego funkcjonuje również Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Oddział przyjmuje pacjentów w trybie dyżuru ciągłego i do leczenia zaplanowanego.
Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do specjalizowania w zakresie chorób zakaźnych. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie

Oddział Zakaźnych prowadzi działalność diagnostyczno-leczniczą w zakresie: ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C, marskości wątroby w przebiegu zakażeń wirusami hepatotropowymi oraz diagnostykę różnicową chorób wątroby, ostrych biegunek, zatruć jadem kiełbasianym, zespołów mononukleozowych, gorączek o niejasnej etiologii, neuroinfekcji, chorób odzwierzęcych (borelioza, leptospiroza, bruceloza) a także diagnostykę i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

W Oddziale zatrudnieni są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz w terapii pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Personel lekarski cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, systematycznie doszkala się, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Poza tym, wszyscy zatrudnieni na stałe asystenci posiadają tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Oddział posiada własne laboratorium analityczne wykonujące m.in. badania serologiczne w kierunku wirusowych zapaleń wątroby, HIV/AIDS, boreliozy oraz badania przed kwalifikacją do szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Kontakt:
Lekarz dyżurny 61 8739 368 / 295
Sekretariat 61 8739 376
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 250
Dyżurka lekarska A,B 61 8739 372
Dyżurka lekarska C,D 61 8739 367
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Informacje dla pacjentów