Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Lokalizacja:

ul. Grunwaldzka 16/18, pietro III
(Budynek Szpitala Klinicznego im. Heliodora. Święcickiego UM w Poznaniu)

 

Adres korespondencyjny:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SPZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

 

Ordynator oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

Anna Baranowska

Zmiana lokalizacji Oddziału

Od dnia 1 grudnia 2017 r. telefony kontaktowe do ZOL:

61 85 85 769

61 85 85 790

Wnioski o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym proszę kierować oraz składać w siedzibie ZOL przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.

Adres korespondencyjny (dla korespondencji wysyłanej za pośrednictwem Poczty, firm kurierskich) do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

Szwajcarska 3,

61-285 Poznań

Opis:

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

– świadczenia lekarskie,

– świadczenia pielęgniarskie,

– rehabilitację ogólną, w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,

– świadczenia psychologa,

– terapię zajęciową,

– leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne,

– zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

– zapewnienie badań diagnostycznych,

– edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

– zapewnienia transportu sanitarnego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 listopada 2012 r. Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w sprawie zasad korzystania z transportu sanitarnego.

3. Ww. świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie skalą „Bartel” (załącznik) otrzymali od 0 do 40 pkt i wymagają opieki osób trzecich.

4. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Bartel” otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

5. ZOL współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie realizacji zadań i celów.

6. ZOL zobowiązany jest do przestrzegania procedur w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

7. Prace personelu organizuje i nadzoruje kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

8. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji dot. możliwości skorzystania ze świadczeń telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1200, pod numerem 61 858 57 69.

Kontakt:
Kierownik 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska III pietro 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska IV pietro 61 8739 790
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Zasady przyjecia do Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego

3,872 total views, 5 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.