Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Lokalizacja:

ul. Grunwaldzka 16/18, pietro III
(Budynek Szpitala Klinicznego im. Heliodora. Święcickiego UM w Poznaniu)

Ordynator oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

Anna Baranowska

Zmiana lokalizacji Oddziału

Od dnia 1 grudnia 2017 r. telefony kontaktowe do ZOL:

61 85 85 769

61 85 85 790

Wnioski o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym proszę kierować oraz składać w siedzibie ZOL przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.

Adres korespondencyjny (dla korespondencji wysyłanej za pośrednictwem Poczty, firm kurierskich) do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

Szwajcarska 3,

61-285 Poznań

Opis:

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

– świadczenia lekarskie,

– świadczenia pielęgniarskie,

– rehabilitację ogólną, w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,

– świadczenia psychologa,

– terapię zajęciową,

– leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne,

– zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

– zapewnienie badań diagnostycznych,

– edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

– zapewnienia transportu sanitarnego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 listopada 2012 r. Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w sprawie zasad korzystania z transportu sanitarnego.

3. Ww. świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie skalą „Bartel” (załącznik) otrzymali od 0 do 40 pkt i wymagają opieki osób trzecich.

4. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Bartel” otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

5. ZOL współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie realizacji zadań i celów.

6. ZOL zobowiązany jest do przestrzegania procedur w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

7. Prace personelu organizuje i nadzoruje kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

8. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji dot. możliwości skorzystania ze świadczeń telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1200, pod numerem 61 858 57 69.

Kontakt:
Kierownik 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska III pietro 61 8585769
Dyżurka pielęgniarska IV pietro 61 8739 790
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Zasady przyjecia do Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego

736 total views, 5 views today

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159