Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja:

blok C, piętro 1

Kierownik oddziału

 Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

lek. med. Jacek Górny

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Katarzyna Dudkowska

Opis:

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w marcu 2007 roku. Świadczy usługi dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 

Funkcja i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia jest zaopatrywanych codziennie 120-160 osób. Oddział jest podzielony na obszary w zależności od rodzaju schorzenia, które Państwa do nas sprowadza.

Zgodnie z ustawą z dn. 8/09/ 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410 ze zm.) Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu ratownictwa udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03/11/2011 (Dz. U. z 2011 r. Nr 237,poz.1420) Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR nie świadczy usług:

– zmiany opatrunków, podawania zleconych przez lekarzy rodzinnych iniekcji, zdejmowania szwów, wymiany cewników, obdukcji…
Ww. usługi świadczone są w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie nie udzielamy informacji dotyczących naszych pacjentów.

 

W przypadku nagłego zachorowania nie będącego stanem nagłego zagrożenia życia należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Jeśli lekarz rodzinny nie jest dostępny, a jest to dzień powszedni między godzinami 8:00 a 18:00 to lekarz POZ ma obowiązek umożliwić nam wizytę u innego lekarza POZ. Jeśli sytuacja ma miejsce po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy i nie można czekać do następnego dnia roboczego to należy zgłosić się do wskazanej przez lekarza rodzinnego Poradni udzielającej świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Punkty pomocy doraźnej, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to:

1. Poznań – Nowe – Miasto, Przychodnia „Medeo”, os. Rzeczypospolitej 6, dla większości pacjentów z Poznania po prawej stronie Warty, Tel. 61 877-19-11;

2. Swarzędz Przychodnia Lekarska „Multi – Medic”, ul. Cieszkowskiego 100/102, tel. 61 817-46-71;

3. Poznań – Jeżyce, Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „Mirmar” s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsyliarz, ul. Dąbrowskiego 81/85, tel. 61 847 08 54;

4. Poznań – Grunwald, Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych „Grunwald” s.c., ul. Kasprzaka 16,

tel. 61 866 25 35;

5. Poznań – Stare Miasto, Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, Al. Solidarności 36, tel. 618648833;

6. Poznań – Stare Miasto, Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates, Os. Marysieńki 25, tel. 61 8234711;

7. Poznań – Wilda, Centrum Medyczne HCP Spółka Z O.o. NZOZ, ul. 28 Czerwca 1956 nr 194,

tel. 61 831-11-82;

8. Poznań – NZOZ „Twoja Przychodnia” POZ i Specjalistyka, ul. Blacharska 2, tel.  61 887 92 13.

Kontakt:
Rejestracja 61 8739 346
Sekretariat 61 8739 432
Fax 61 8739 345
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział