Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja:

blok C, piętro 1

Kierownik oddziału

 Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

lek. Paweł Zwoliński specjalista medycyny ratunkowej

 
Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Katarzyna Dudkowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Opis:

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w marcu 2007 roku. Świadczy usługi dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Funkcja i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia jest zaopatrywanych codziennie 120-160 osób. Oddział jest podzielony na obszary w zależności od rodzaju schorzenia, które Państwa do nas sprowadza.

Zgodnie z ustawą z dn. 8/09/ 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410 ze zm.) Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu ratownictwa udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.979) Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – są to świadczenia zdrowotne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

SOR nie świadczy usług:

 

  • zmiany opatrunków,
  • podawania zleconych przez lekarzy rodzinnych iniekcji,
  • zdejmowania szwów,
  • wymiany cewników,
  • obdukcji,
  • usuwania kleszczy.

 

Ww. usługi świadczone są w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wykonujący TRIAGE (segregację medyczną).

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie nie udzielamy informacji dotyczących naszych pacjentów.


W przypadku nagłego zachorowania nie będącego stanem nagłego zagrożenia życia należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Jeśli lekarz rodzinny nie jest dostępny, a jest to dzień powszedni między godzinami 8:00 a 18:00 to lekarz POZ ma obowiązek umożliwić nam wizytę u innego lekarza POZ. Jeśli sytuacja ma miejsce po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy i nie można czekać do następnego dnia roboczego to należy zgłosić się do jednostki udzielającej świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Jednostki, które realizują świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia to:

1. CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194, 61-485 POZNAŃ 61 227 41 88
61 227 42 36
2. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

UL. JURASZÓW 7/19,

60-479 POZNAŃ 

61 821 22 07
3. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SPZOZ Z SIEDZIBĄ
W POZNANIU

UL. SZWAJCARSKA 3,

61-285 POZNAŃ

61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08
4. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

UL. KRYSIEWICZA 7/8,

61-825 POZNAŃ 

61 850 63 22
5. SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

UL. MICKIEWICZA 2,

60-834 POZNAŃ

61 307 12 75
6. POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH

AL. SOLIDARNOŚCI 36,

61-696 POZNAŃ  

61 647 77 15
7. PRZYCHODNIA LEKARSKA
MULTI-MEDIC

UL. CIESZKOWSKIEGO 100/102,

62-020 SWARZĘDZ 

61 817 46 71
8. POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH „GRUNWALD” S.C. 

UL. KASPRZAKA 16,

61-612 POZNAŃ

61 866 44 23
61 866 25 35
Kontakt:
Rejestracja 61 8739 346
Sekretariat 61 8739 432
Fax 61 8739 345
Informacje dodatkowe
Personel oddziału

20,203 total views, 38 views today

Szanowni Państwo,

 

Punkt  szczepień przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 informuje, że 25 września br. w godzinach od 11:00 do 16:00 będzie wykonywać szczepienia bez wcześniejszej rejestracji następującymi preparatami:

–  Pfizer – pierwsza i druga dawka,

–  Johnson & Johnson – szczepionka jednodawkowa,

–  AstraZeneca – druga dawka (zapraszamy nauczycieli, którzy nie zaszczepili się drugą dawką).

 

Zapraszamy niezaszczepione osoby dorosłe, rodziców z dziećmi oraz obcokrajowców.

Miejsce realizacji szczepień wejście główne do Szpitala.