Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkursy / Oferty pracy

Konkursy


Zakończone konkursy ofert

Ofery pracy

1. Pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, salowe

Zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy, ratowników medycznych, opiekunów medycznych i salowe do pracy w oddziałach szpitalnych (zachowawczych i zabiegowych) oraz  bloku operacyjnym. Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnym i zaangażowanym zespole. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod nr tel (61) 8739 014, e-mail naczelnapielegniarka@szpital-strusia.poznan.pl lub osobisty.


WSM im. J. Strusia zatrudni terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego tel. (61) 8585 709


2. Lekarze

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ zatrudni na dyżury w pomocy doraźnej – nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

– lekarzy,

– lekarzy specjalistów pediatrii w trakcie specjalizacji z pediatrii,

– pielęgniarki.

Osoba do kontaktu:

Lekarze

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej tel (61) 8779 533

dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

Pielęgniarki

Naczelna Pielęgniarka tel (61) 8739 014

naczelnapielęgniarka@szpital-strusia.poznan.pl


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

lekarza do pracy w oddziale Zakaźnym

Wymagania:

  • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub inne

  • chęć otwarcia specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z :

Ordynator Oddziału Zakaźnego: tel. (61) 8739 376

Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej tel. (61) 8739 023


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo -Leczniczym SP ZOZ zatrudni lekarzy specjalistów, bądź specjalizujących się w dziedzinie:

– medycyna ratunkowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

z zakresu medycyny ratunkowej – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. med. Jacek Górny tel. nr (61) 8739 346

Dział Służb Pracowniczych tel: (61) 8739 034 / 030 / 025

Sekretariat dyrekcji tel. (61) 8779 533


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu zatrudni lekarza do Poradni POZ.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds Opieki Zdrowotnej.


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu zatrudni lekarza anestezjologa (Oddział Kardiochirurgii).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds Opieki Zdrowotnej.


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia zatrudni lekarza specjalistę (choroby wewnętrzne, choroby zakaźne lub inne) bądź lekarza chcącego otworzyć specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych do pracy w Oddziale Zakaźnym.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Ordynatorem Oddziału Zakaźnego lub z Z-cą Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.


3. Logopeda

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

LOGOPEDĘ

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu
Osoba do kontaktu: Anna Baranowska, tel. (61) 8739 790, (61) 8739 769


4. Rehabilitant

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

REHABILITANTA

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu
Osoba do kontaktu: Anna Baranowska, tel. (61) 8739 790, (61) 8739 769


5. Operator systemów sterylizacyjnych

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

OPERATORA SYSTEMÓW STERYLIZACYJNYCH

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu
Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasicka, tel. (61) 8739 105


6. Kierowca

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

KIEROWCĘ

Wymagania:

  • uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane (karetka)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Kierownik Działu Logistyczno – Administracyjnego: tel. (61) 8739 120


7. Operator kotłów gazowo-olejowych

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

OPERATORA KOTŁÓW GAZOWO-OLEJOWYCH

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu

Osoba do kontaktu:
Kierownik Działu Techniczno-Eksloatacyjnego, tel. (61) 8739 203
Kierownik komórki organizacyjnej, tel. (61) 8739 100


8. Fizjoterapeuta

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

FIZJOTERAPEUTĘ

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe – tytuł magistra,
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu,
  • minimum 3 letnie doświadczenie pracy w zawodzie.

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Osoba do kontaktu:
Kierownik Pracowni Usprawniania Leczniczego Izabela Zielińska, tel. (61) 8739 064


9. Rehabilitant

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

REHABILITANTA

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznań

Osoba do kontaktu:
Anna Baranowska, tel. (61) 8585 790, (61) 8585 769


10. Kucharz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni na stanowisku:

KUCHARZ

Miejsce wykonywania pracy:
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Forma zatrudnienia:
umowa o pracę

Osoba do kontaktu:
Kierownik Działu Żywienia tel. 61 8739 200

21,257 total views, 80 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.