Wyszukiwanie treści
Szukaj

Pracownia Kardiometryczna, Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Defibrylatorów Serca

Lokalizacja:

blok B, piętro 2

Opis:

Pracownia Kardiometryczna, Kontroli Symulatorów i Kardiowerterów, Defibrylatorów Serca

 

z Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń

Poradnią Kardiologiczną

 

Kierownik Pracowni: Dr med. Olga Jerzykowska

 

W pracowni wykonywanych jest ponad 20 000 badań w ciągu roku, które obejmują pełen zakres badań echokardiograficznych, monitorowania holterowskiego, badań wysiłkowych, spirometrycznych oraz nieinwazyjnej ciągłej oceny rzutu serca i oporu systemowego.

Kontrola stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów serca przeprowadzana jest u ponad 4000 chorych rocznie .

Badania diagnostyczne i kontrole wszczepianych urządzeń wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w tutejszym szpitalu oraz konsultowanych w przyszpitalnej poradni kardiologicznej w ramach kontraktów z NFZ

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

Badania echokardiograficzne

– badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE)

– badania przezprzełykowe (TEE )

– dobutaminowe testy echokardiograficzne – ocena żywotności

– badania przepływów tętnic szyjnych i obwodowych oraz przepływów żylnych

– ocena parametrów echokardiograficznych wpływu stymulacji resynchronizującej u chorych z niewydolnością krążenia –

– monitorowanie badaniem przezprzełykowym procedur przezskórnych zabiegów naprawczych w obszarze przegrody międzyprzedsionkowej oraz zamykania uszek lewego przedsionka

Badania wykonywane są przy użyciu wysokiej klasy aparatury ultrasonograficznej ( Echokardiografy: GE – VIVID 9 i VIVID 6,) spełniającej aktualne światowe standardy obrazowania ultrasonograficznego, tzn: obrazowanie trójwymiarowe ( 4D), obrazowanie dwuwymiarowe z użyciem drugiej harmonicznej częstotliwości ( Second Harmonic Imaging )z pomiarem regionalnej prędkości oraz odkształcenia w oparciu o metodę śledzenia plamki, Doppler kolorowy, Doppler spektralny, anatomiczny M-mode ( anatomic M-Mode ), M-mode krzywoliniowy ( curved M-mode ) , Doppler tkankowy (TVI) . Z możliwością cyfrowej analizy obrazów Dopplera tkankowego , 4D oraz 2D z pomiarem regionalnej prędkości oraz odkształcenia.

Dzięki utworzeniu wewnętrznej sieci komputerowej i włączeniu w nią cyfrowych ultrasonografów istnieje możliwość przesyłania danych pacjenta wraz z ruchomymi obrazami serca bezpośrednio do modułu obliczeniowego – Echopac.

Pracownia posiada pakiet obliczeniowy umożliwiający pełną, standaryzowaną analizę obrazów echokardiograficznych rejestrowanych w systemie DICOM, spełniający kryteria pakietu typowego dla pracowni typu „Core Lab”.

 

Badania holterowskie

wykonywane są zakresie umożliwiającym ocenę zaburzeń rytmu serca oraz czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego.

 

24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera:

– analiza zaburzeń rytmu serca

– ocena zmian niedokrwiennych objawowych i bezobjawowych

– analiza funkcji wszczepionych stymulatorów

– czasowa i częstotliwościowa ocena HRV

– analiza QT „beat by beat”, z uwzględnieniem dynamiki QT

– ocena bezdechu nocnego

– 12-kanałowe rejestracje holterowskie, z oceną zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia

– przedłużone monitorowanie holterowskie: 48 godzinne i 7 dniowe

– ocena profilu 24 godzinnego ciśnienia tętniczego krwi

Monitorowanie holterowskie EKG odbywa się przy użyciu cyfrowych rejestratorów: Lifecard CF oraz programu Sentinel firmy Reynolds Medical

Monitorowanie ciśnienia tętniczego prowadzone jest przy wykorzystaniu rejestratorów ciśnieniowych Spacelabs/ Healthace Reynolds Medical

 

Ocena ciągła rzutu serca oraz oporu systemowego

metodą nieinwazyjną analizowana jest przy użyciu aparatu Nexfin

 

Badania spirometryczne

umożliwia aparat Lungtest 1000 firmy MES

 

KONTROLA IMPLANTOWANYCH URZĄDZEŃ

kontrola po zabiegach implantacji kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera-defibrylatora odbywa się przy pomocy urządzeń: Medtronic Vitatron, Biotronik ICS 300, Boston Scientific Latitude, St Jude Medical Merlin.

Kontakt:
Rejestracja pracowni 61 8739 085
Harmonogram pracy
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pracownia czynna 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00
Informacje dodatkowe
Personel

PERSONEL

St. technik elektroradiologii Stanisława Kułaś

St. technik elektroradiologii Marzena Chomicz

St technik elektroradiologii Teresa Śledzińska

St. technik elektroradiologii Renata Puchalska

St. pielęgniarka Elżbieta Markiewicz

Młodszy asystent – mgr pielęgniarstwa Małgorzata Sanocka

Aneta Kowalewska – kierująca rejestracją

 

PERSONEL LEKARSKI

 

Diagnostyka nieinwazyjne chorób serca

Dr med. Małgorzata Duszyńska

Dr med. Olga Jerzykowska

Dr med. Ewa Wilczyńska

 

Kontrola stymulatorów :

Dr med. Andrzej Bolewski

Dr med. Joanna Dudziak

 

Ocena przepływów w naczyniach obwodowych

Angiolog; lek. med. Tomasz Łuczak

 

PRACOWNIA POSIADA AKREDYTACJĘ PTK

1,623 total views, 6 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.