Wyszukiwanie treści
Szukaj

Pracownia Usprawnienia Leczniczego

Lokalizacja:

blok B, piętro 2

Opis:

Pracownia realizuje świadczenia w rodzaju Rehabilitacji Leczniczej z zakresu Fizjoterapii Ambulatoryjnej w ramach umowy z NFZ

Świadczenia są realizowane na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza posiadającego umowę z NFZ.

Pracownia realizuje również zabiegi odpłatne wg cennika na podstawie skierowania od lekarza  nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego ( nie posiadającego umowy z NFZ ).

Rejestracja na zabiegi odbywa się telefonicznie lub osobiście.

Zakres wykonywanych usług w Pracowni Usprawniania Leczniczego:

Usprawnianie z udziałem fizjoterapeuty- terapia indywidualna (45min)

 • ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia prowadzone
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (metoda PNF)
 • ćwiczenia metodą McKenziego

Usprawnianie czynne

 • ćwiczenia czynne wolne (w tym rower,bieżnia ,atlas ,stepper )
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia w odciążeniu z oporem

Ćwiczenia specjalne

 • ćwiczenia równoważne
 • ćwiczenia sprawności manualnej
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia koordynacji ruchowej

Reedukacja chodu

 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji

Wyciągi

 • pętla Glissona
 • wyciąg Perschla

Elektrolecznictwo

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • tonoliza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy KOTZA
 • prądy TRABERTA
 • elektrostymulacja mięśni zdrowych
 • elektrostymulacja mięśni odnerwionych
 • ultradźwieki
 • fonoforeza

Lecznie polem elektromagnetycznym

 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości (MAGNETOTERAPIA)

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo

 • naświetlanie promieniami IR-miejscowe
 • naświetlanie promieniami UV-miejscowe
 • laseroterapia -skaner
 • laseroterapia punktowa
 • okłady parafinowe
 • naświetlania światłem spolaryzowanym-lampa BIOPTRON

Krioterapia

 • krioterapia miejscowa ciekłym azotem

Hydroterapia

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kapiel perełkowa (hydromasaz perełkowy)

Masaż

 • masaż suchy częściowy
 • masaż limfatyczny
 • hydromasaz podwodny -segmentarny
Kontakt:
Gabinet fizykoterapii, rejestracja 61 8739 086
Gabinet kinezyterapii 61 8739 079
Harmonogram pracy
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pracownia czynna 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00
Informacje dodatkowe
Personel realizujący świadczenia:

1,088 total views, 4 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.