Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Lokalizacja:

blok B, piętro 1

Opis:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym świadczącym usługi w zakresie badań podstawowych, jak i specjalistycznych. Panel badań obejmuje prawie wszystkie dziedziny diagnostyki laboratoryjnej:

  • analitykę

  • chemię kliniczną

  • hematologię

  • wirusologię.

W strukturach Zakładu mieści się Pracownia Mikrobiologiczna pod kierownictwem pani mgr Katarzyny Jeżykowskiej – specjalisty z Mikrobiologii Medycznej oraz Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi pod kierownictwem pani mgr Agaty Polityło – specjalisty z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej. W ramach laboratorium mieści się również Pracownia Mykologiczna, która wykonuje badania w kierunku dermatofitów (grzybice skóry, paznokci i włosów) oraz potwierdzenia zakażeń o etiologii Demodex folliculorum.

Głównym zadaniem Zakładu jest realizowanie założeń polityki jakości i świadczenie usług o jak najwyższym standardzie. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudniony jest wykwalifikowany i doświadczony personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje. Laboratorium wyposażone jest w analizatory wysokiej klasy, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie oraz system informatyczny wspomagający i kontrolujący pracę laboratorium. Dbając o wiarygodność badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, prowadzimy kontrolę wewnątrzlaboratoryjną. Pamiętamy także o zewnętrznej weryfikacji jakości wykonywanych analiz, dlatego też uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach oceny jakości badań laboratoryjnych

Podczas kontroli osiągamy bardzo dobre wyniki i certyfikaty:
1. Krajowy Sprawdzian organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódż

2. Międzynarodowy sprawdzian- Quality

3. Zewnętrzna Kontrola Jakości badań przeprowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznani i w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.

4. Ogólnopolska Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna POLMICRO przeprowadzana przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej.

Wykaz materiałów klinicznych przyjmowanych do badań oraz cennik dostępne są na stronie internetowej szpitala.

Kontakt:
Laboratorium Analityczne 61 8739 048
Serologia 61 8739 151
Bakteriologia 61 8739 095
Mykologia 61 8739 224
Harmonogram pracy
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Laboratorium Analityczne 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00
Serologia 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00
Bakteriologia 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00
Mykologia nieczynne 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Informacje dodatkowe
Kierownik:

mgr Monika Lisiecka

spec. mikrobiologii medycznej