Wyszukiwanie treści
Szukaj

Tłumaczenie dokumentacji i usług medycznych na język ukraiński

19 grudnia 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Poznaniu jest partnerem w projekcie tłumaczenia dokumentacji medycznej i usług medycznych dla ukraińskich kobiet, młodzieży do 25 roku życia oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a także przy wsparciu Miasta Poznania w wysokości 30.000 zł.

Celem projektu jest pomoc rodzinom, które uciekły przed działaniami wojennymi i ułatwienie im odnalezienia się w obcym środowisku a także zapoznanie z zasadami korzystania ze świadczeń medycznych na terytorium Polski. W ramach projektu realizowane będzie  tłumaczenie informacji dotyczących udzielonych świadczeń medycznych, dokumentacji medycznej niezbędnej do udzielenia tych świadczeń z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na ukraiński oraz tłumaczenie bieżące podczas udzielania świadczeń. Zadanie dotyczy świadczeń medycznych udzielanych w naszym Szpitalu.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek