Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 22.12.2023 |

20 grudnia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale:
a. Blok operacyjny Oddział Kardiochirurgii
b. Blok operacyjny
c. Oddział Chorób Wewnętrznych
d. Oddział Kardiologii
e. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
f. Oddział Kardiochirurgii – sala pooperacyjna
g. Oddział Neurochirurgii
h. Oddział Neurologii
i. Oddział Urologii
j. Oddział Zakaźny
k. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
l. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w oddziale:
a. Oddziale Neurochirurgii
b. Pododdział Leczenia Udarów Mózgu
c. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
3. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
4. Udzielanie świadczeń lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
5. Udzielanie świadczeń lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
6. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Konsultacje w specjalności:
a. Pulmunologia
b. Endokrynologia
c. Psychiatria
d. Diabetologia
8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej
9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej
10. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pacjenta przyjętego w trybie ambulatoryjnym

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 20 grudnia 2023 14:39 3 MB
pdf Formularz pielęgniarka oddziały 20 grudnia 2023 14:39 202 KB
pdf Formularz ratownik 20 grudnia 2023 14:39 201 KB
pdf Formularz pielęgniarka w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 20 grudnia 2023 14:39 202 KB
pdf Formularz pielęgniarka operacyjna Oddział Kardiochirurgii 20 grudnia 2023 14:39 203 KB
pdf Formularz pielegniarka POZ 20 grudnia 2023 14:39 203 KB
pdf Formularz lekarz SOR 20 grudnia 2023 14:39 270 KB
pdf Formularz pielęgniarka operacyjna 20 grudnia 2023 14:39 203 KB
pdf Formularz lekarz Poradnia Nocnej i Świątecznej Pomocy Doraźnej 20 grudnia 2023 14:39 273 KB
pdf Formularz poradnie 20 grudnia 2023 14:39 449 KB
pdf rozstrzygnięcie 22.12.2023 22 grudnia 2023 14:13 680 KB
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek