Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na badania laboratoryjne – Termin składania ofert: 13.05.2024 |

9 maja 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL.SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy) na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2024 r. godz. 11:00  

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
12 kwietnia 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL.SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2024 r. godz. 11:00  


  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

1. Zmiana w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SWKO nie może być dokonana w trakcie trwania postępowania konkursowego.

2. Udzielający zamówienia dopuszcza odbiór wyników odwrotnie w sytuacji dostarczania przez jego pracowników kolejnego materiału do badań.

 


  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cd. 22.04.2024 Pyt. 1 §3 Proszę o uzupełnienie zapisu, celem dookreślenia poprzez wskazanie, iż „Podstawę do wykonania Badań określonych w § 1 stanowi prawidłowo wystawione skierowanie, wystawione w formie…” Odp. Prawidłowo wystawione oznacza zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy. Proszę o dookreślenie kto po
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
27 marca 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
27 marca 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
21 marca 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
15 marca 2024

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy) na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im j. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Komunikat 21.03.2024
Najczęściej zadawane pytania w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych
  1. Zmiana w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SWKO nie może być dokonana .

W ocenie Kancelarii Prawnej wprowadzenie zmian do treści umowy wiązałoby się z koniecznością unieważnienia postępowania konkursowego.

  1. Udzielający zamówienia wskazuje na zakres analizy i mutacji jakie mają być badane – dotyczy Pakietu nr 8.
Lp. Badani

Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek