Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 22.02.2023 |

21 lutego 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:   1. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
25 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Realizacji programów lekowych w specjalności choroby zakaźne
 2. Realizacji programów lekowych w specjalności kardiologia
 3. Realizacji programów lekowych w specjalności neurologia
 4. Realizacji programów lekowych w specjalności reumatologia
 5. Realizacji programów lekowych w specjalności okulistyka
 6. Wykonywanie badań diagnostycznych dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu:
  • USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
  • USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
  • EEG Elektroencefalografia
  • PN przewodnictwo nerwowe
  • EMG elektromiografia
  • Badanie próby
  • Interpretacja monitorowania mózgu w czasie zabiegu operacyjnego neurochirurgicznego
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiochirurgiczny w Poradni Kardiochirurgicznej
 2. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń dermatologicznych w Poradni Dermatologicznej
 3. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej
 4. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 5. Udzielanie świadczeń w zakresie neurologii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 6. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Okulistycznym
 7. Konsultacje w specjalności pulmunologia

 

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
10 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarza kardiologa w zakresie zabiegów TAVI

 

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek