Wyszukiwanie treści
Szukaj

Specjalista ds. aparatury medycznej

18 maja 2023

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. aparatury medycznej
Więcej…

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
16 maja 2023

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy  ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:   NACZELNEJ PIELĘGNIARKI   Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj. z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 430)   Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od  pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896).   Podanie z dokumentami określonymi Rozporządzeniu Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  prosimy składać w zamkniętej kopercie umieszczając swoje imię  i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wielospec
Więcej…

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy, ratowników medycznych, opiekunów medycznych i salowe do pracy w oddziałach szpitalnych (zachowawczych i zabiegowych) oraz  bloku operacyjnym. Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnym i zaangażowanym zespole. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod nr tel (61) 8739 014, e-mail naczelnapielegniarka@szpital-strusia.poznan.pl lub osobisty.


WSM im. J. Strusia zatrudni terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego tel. (61) 8585 709

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ zatrudni na dyżury w pomocy doraźnej – nocna i świąteczna opieka zdrowotna: – lekarzy, – lekarzy specjalistów pediatrii w trakcie specjalizacji z pediatrii, – pielęgniarki. Osoba do kontaktu: Lekarze Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej tel (61) 8779 533 dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl Pielęgniarki Naczelna Pielęgniarka tel (61) 8739 014 naczelnapielęgniarka@szpital-strusia.poznan.pl

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

lekarza do pracy w oddziale Zakaźnym

Wymagania:

– specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub inne

– chęć otwarcia specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z :

Ordynator Oddziału Zakaźnego: tel. (61) 8739 376

Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej tel. (61) 8739 023

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

LOGOPEDĘ

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu Osoba do kontaktu: Anna Baranowska, tel. (61) 8739 790, (61) 8739 76

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni: OPERATORA SYSTEMÓW STERYLIZACYJNYCH Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasicka, tel. (61) 8739 105

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek
14 marca 2022

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni na stanowisku: KUCHARZ Miejsce wykonywania pracy: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Forma zatrudnienia: umowa o pracę Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Żywienia tel. 61 8739 200

Posted in Oferty pracy by Szymon Wyczałek