Wyszukiwanie treści
Szukaj

Cyberbezpieczeństwo

• Informacje ogólne.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym decyzją Ministerstwa Zdrowia został uznany za operatora usług kluczowych w zakresie:
  • Udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.
  • Obrotu i dystrybucji produktów leczniczych.
Kontakt do Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa:
Maciej Domański
tel. 61 8739 469
e-mail: cyberbezpieczenstwo@szpital-strusia.poznan.pl


• Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  ◦ Bezpieczne korzystanie z sieci Internet.
   ▪ Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
   ▪ Pamiętamy o zainstalowaniu i aktualizowaniu programu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
   ▪ Aktualizujemy system operacyjny i aplikacje użytkowe.
   ▪ Nie odwiedzamy stron powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
   ▪ Nie klikamy na linki do nieznanych stron internetowych.
   ▪ Zwracamy uwagę na komunikaty programu antywirusowego i przeglądarek internetowych.
   ▪ Ograniczamy do minimum podawanie swoich danych osobowych.

  ◦ Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
   ▪ Zwracamy szczególną uwagę na poprawność adresata (adresatów) poczty elektronicznej.
   ▪ Zwracamy szczególna uwagę na nadawcę wiadomości.
   ▪ Nie klikamy na linki umieszczone w załączniku poczty.
   ▪ W przypadku przesyłania ważnych (wrażliwych) wiadomości stosujemy mechanizmy szyfrowania (np. zabezpieczony hasłem plik *.zip, niekomercyjne aplikacje szyfrujące).

 ◦ Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
   ▪ Zabezpieczamy hasłem dostęp do urządzenia :
      • Laptop hasło do BIOS/UEFI, hasło do systemy operacyjnego.
      • Smartphone – hasło do PIN, drugi poziom zabezpieczeń (hasło obrazkowe, biometryka).
   ▪ Aktualizujemy system operacyjny urządzenia oraz aplikacje użytkowe.
   ▪ Instalujemy oprogramowanie antywirusowe.
   ▪ Korzystamy z możliwości szyfrowania plików, katalogów lub całego dysku.
   ▪ W przypadku aplikacji na smartphone sprawdzamy do jakich usług aplikacja będzie miała dostęp oraz jaka jest wiarygodność producenta aplikacji.
   ▪ Regularnie tworzymy kopie zapasowe ważnych danych.
   ▪ Zachowujemy szczególną ostrożność przy korzystaniu z otwartych, publicznych sieci wifi.
   ▪ Szczególna uwagę zwracamy na podejrzane SMS lub MMS.

  ◦ Bezpieczne hasła.
   ▪ Przy tworzeniu hasła wykorzystujemy cztery typy znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne).
   ▪ Długość hasła powinna wynosić min. 8 znaków im dłuższe hasło tym częstotliwość zmiany może być mniejsza.
   ▪ Nie tworzymy haseł składających się z charakterystycznych cech jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, imię psa, kota itp.
   ▪ Nie zapisujemy haseł na karteczkach dostępnych dla osób postronnych.
   ▪ Nie przesyłamy SMS lub za pomocą poczty elektronicznej haseł do systemów bankowości elektronicznej. Banki nigdy nie proszą o przesłanie hasła.
   ▪ Możemy wykorzystywać aplikacje typu menadżer haseł. Ograniczamy się do zapamiętania tylko hasła do menadżera.

5,064 total views, 2 views today