Wyszukiwanie treści
Szukaj

Polityka żywieniowa w szpitalu

Polityka żywieniowa w szpitalu

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

 

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu przyjęcia, a kończy się w dniu wypisu (niezależnie od pory przyjęcia do szpitala).

 

Żywienie medyczne jest integralną cęścią terapii. Jego celem jest poprawa i/ lub utrzymania stanu odżywienia pacjenta, co ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia.

 

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiedną dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Pacjenci mogą ponadto korzystać z porady dietetyka klinicznego.

 

Pacjenci przebywający w oddziałąch szpitalnych otrzymują średnio 3-5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. Na każdym z oddziałów znajdują się chłodziarki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z lodowki. Zapewni to wszytkim pacjentom utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności.

 

Posiłki szpitalne przygotowywane są w kuchni naszego szpitala zgodnie z systemem HACCP. Transportowane są one do oddziałow na tacach termoizolacyjnych specjalnymi wozkami, pozwalającymi zachować właściwą temperaturę od momentu przygotowania do podania pacjentowi.

 

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Wygodne spożycie posiłku ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych. Pacjentom, ktorzy z różnych względow wymagają pomocy w spożywaniu posiłków, towarzyszą pielęgniarki lub opiekunowie medyczni. Za zgodą personelu medycznego udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego (po uzgodnieniu z personelem). Szpital prowadzi ochroną czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków. W przypadku, gdy chory nie może spożyć posiłku w wyznaczonch godzinach ze względu na przeprowadzany u niego proces diagnostyczny czy terapeutyczny, posiłek będzie podany później, w odpowiedniej temperaturze (oddziały dysponują możliwością ogrzania posiłku).

 

Zapewneniu właściwego żywienia sprzyja codzienna kontrola posiłków przez dietetyków szpitalnych (kontrola ilościowa i jakościowa). Prowadzona jest także stała dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji całości sprzętu wykorzystywanego przy produkcji i obrocie żywności.

4,790 total views, 5 views today