Wyszukiwanie treści
Szukaj

Polityka żywieniowa w szpitalu

Polityka żywieniowa w szpitalu

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

 

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu przyjęcia od obiadu, a kończy się w dniu wypisu.

 

Żywienie medyczne jest integralną częścią terapii. Jego celem jest poprawa i/lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta, co ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia.

 

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia.

 

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 – 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z lodówki. Zapewni to wszystkim pacjentom utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności.

 

Posiłki szpitalne przygotowywane są w kuchni naszego szpitala zgodnie z systemem HACCP. Transportowane są one do oddziałów na tacach termoizolacyjnych specjalnymi wózkami, pozwalającymi zachować właściwą temperaturę od momentu przygotowania do podania pacjentowi. Aby mieć możliwość spożycia ciepłego posiłku prosimy, aby pacjenci przebywali w salach chorych w zaplanowanych porach podawania posiłków, tj. w godzinach: 9.00, 13.00, 17.00.

 

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Wygodne spożycie posiłku ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków towarzyszą pielęgniarki lub personel pomocniczy. Za zgodą personelu medycznego, udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego (obecnie w okresie pandemii brak możliwości odwiedzin). Szpital stara się zapewnić ochronę czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków. W przypadku, gdy chory nie może spożyć posiłku w wyznaczonych godzinach ze względu na przeprowadzany u niego proces diagnostyczny lub terapeutyczny, posiłek będzie podany póżniej po uprzednim podgrzaniu (oddziały dysponują kuchenkami mokrofalowymi)

 

Zapewnieniu właściwego żywienia sprzyja codzienna kontrola posiłków przez dietetyków szpitalnych (kontrola ilościowa i jakościowa). Prowadzona jest także stała dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji całości sprzętu wykorzystywanego przy produkcji i obrocie żywności.

 

Obecnie, gdy szpital pełni funkcje Szpitala Jednoimiennego posiłki wydawane są w zamkniętych pudełkach styropianowych (również jednorazowe sztućce i kubki).

2,744 total views, 1 views today