Wyszukiwanie treści
Szukaj

Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy

Karta kwalifikacji do leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy z użyciem toksyny botulinowej (TB) typu A

 

 

Kryteria włączenia

TAK

NIE

Udokumentowane rozpoznanie (kserokopia) – dystonia ogniskowa lub połowiczy kurcz twarzy ICD-10: G24.3 (kręcz karku), G24.4 (dystonia twarzy), G24.5 (kurcz powiek), G24.8 (dystonia krtaniowa), G51.3 (połowiczy kurcz twarzy)

X

Skierowanie do szpitala – celem kwalifikacji do leczenia toksyną botulinową

wymagane z rozpoznanie m ICD-10: G24.3 (kręcz karku), G24.4 (dystonia twarzy), G24.5 (kurcz powiek), G24.8 (dystonia krtaniowa), G51.3 (połowiczy kurcz twarzy)

X

Ÿ Udokumentowana diagnostyka różnicowa (kserokopia)

  1. morfologia krwi z rozmazem

  2. badanie poziomu miedzi lub ceruloplazminy

  3. badanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI) głowy

  4. dodatkowo w kręczu karku:

– badanie RTG kręgosłupa szyjnego

– ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej (chorzy poniżej 50 roku życia)

  1. dodatkowo w kurczu powiek:

– w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni)

 

X

Kryteria wyłączenia

NIE

TAK

Nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku w wywiadzie

 

X

Powstanie oporności na lek w wywiadzie

 

X

Ciąża

 

X

Miastenia lub zespół miasteniczny

 

X

Objawy uogólnionego lub miejscowego zakażenia

 

X

Przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową

(np. aminoglikozydy)

X

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie umówienia się na termin kwalifikacji do programu pod numerem 534 194 815 (Pani Anna Kubiaczyk lub Ewelina Słowik) w godzinach 10:00 – 14:00, w poniedziałki, środy i piątki

4,333 total views, 6 views today