Wyszukiwanie treści
Szukaj

Rejestracja

Informacja:

W każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00 w Rejestracji Ogólnej następuję przerwa techniczna z powodu obowiązkowej aktualizacji szpitalnego systemu informatycznego.

Szanowni pacjenci

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SPZOZ informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. przyjęcia w poradniach specjalistycznych realizowane będą zgodnie
z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia, z wyjątkiem nagłych przypadków.

Ustalenie terminu wizyty w poradni odbywa się telefonicznie, na podstawie pozostawionego skierowania w skrzynce lub bezpośrednio w rejestracji.

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.

Prosimy o punktualne zgłaszanie się na umówione wizyty w Poradniach.

Rejestracja czynna jest zgodnie z poniższym harmonogramami

 

Zdjecie biletomatu przy rejestracji do poradni specjalistycznych

 

Możliwości rejestracji
Rejestracja osobista
Rejestracja telefoniczna
Rejestracja przez osoby trzecie

Do Poradni Stomatologicznej i Poradni Chirurgii Stomatologicznej nie jest wymagane skierowanie.

W przypadku rezygnacji pacjent zobowiązany jest do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty.

Weryfikacja ubezpieczenia pacjenta następuje za pomocą systemu EWUŚ, jednakże w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie, Pacjent powinien okazać dokument ubezpieczenia bądż wypełnić oświadczenie zgodnie ze wzorem.

(Wzór oświadczenia określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012r.))

57,102 total views, 70 views today