Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zasady przyjęcia planowego do Szpitala w czasie pandemii – od 1.07.2021 r.

ZALECENIA DLA PACJENTA PRZYJMOWANEGO DO SZPITALA W TRYBIE PLANOWYM

 

 1. Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala:
  – unikanie kontaktów interpersonalnych stwarzających możliwość zakażenia (unikanie zgromadzeń)
  – przestrzeganie obowiązujących w danym momencie obostrzeń
  – częsta dezynfekcja rąk,
  – obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność ) lub ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

   

 1. 48 GODZINY przed przyjęciem :
  – O konieczności wykonania testu i jego terminie wykonania pacjent jest informowany telefonicznie przez sekretarkę/rejestratorkę medyczną lub osobiście podczas kwalifikacji na przyjęcie do szpitala.
  – Pacjenci po zaszczepieniu dwoma dawkami preparatu i upływie dwóch tygodni od momentu drugiej dawki przyjmowani są do szpitala bez wykonywania testu. Pacjent musi posiadać przy sobie potwierdzenie wykonania szczepień w formie papierowej (dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta lub aplikacji mobywatel). Pacjenci zaszczepieni jedną dawką w przypadku preparatu jednodawkowego, oraz upływie dwóch tygodni od szczepienia – nie maja wykonywanego testu
  – Wykonanie testu odbywa się w wyznaczonym terminie w kontenerze nr 7 (oznakowanym „TESTY – PRZYJĘCIA PLANOWE” znajdującym się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Badanie jest bezpłatne.
  – Pacjent może wykonać test na obecność wirusa w zewnętrznym punkcie pobrań, odpłatnie lub na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego, o takim zamiarze należy jednak poinformować sekretarkę medyczną oddziału podczas rozmowy telefonicznej lub podczas kwalifikacji na przyjęcie. O uzyskanym wyniku należy poinformować telefonicznie sekretarkę medyczną, a w dniu przyjęcia przedstawić wynik.
  – Tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się do szpitalnego Punktu Pobrań na wykonanie badania w kierunku koronawirusa w wyznaczonym terminie, niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej.
  – Pacjent wypełnia ankietę epidemiologiczną przed przyjęciem planowym do szpitala. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej szpitala w zakładce „Informacje dla pacjenta”. Można ją również otrzymać podczas wizyty kwalifikacyjnej na przyjęcie planowe. W przypadku braku dostępu do internetu ankietę można wypełnić w dniu przyjęcia, przed wejściem do szpitala
  – Wykaz telefonów do poszczególnych oddziałów znajduje się na stronie internetowej szpitala.

   

 1. W dniu zgłoszenia do przyjęcia:
  – Pacjenci zgłaszają się do szpitala 15 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYZNACZONYCH GODZIN PRZYJĘĆ W PLANOWEJ IZBIE PRZYJĘĆ.
  – Przed wejściem do szpitala wyznaczony pracownik szpitala dokonuje pomiaru temperatury ciała pacjenta i wpisuje jej wynik do ankiety epidemiologicznej. Pacjent uzupełnioną ankietę przekazuje pracownikowi Planowej Izby Przyjęć.
  – Pacjenci oczekują na przyjęcie w Izbie Przyjęć Planowych w maseczkach, zachowując co najmniej 2 metrowy odstęp w poczekalni
  – O ile to możliwe, należy przychodzić bez osób towarzyszących

   

 1. Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale
  – Pacjent przyjmowany do szpitala przychodzi w maseczce
  – Na oddziale, maseczka jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

  • przy opuszczaniu sali

  • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby

  • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę

    

– Opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada maseczkę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.

– Zaleca się ograniczenie ilości przynoszonych rzeczy osobistych do minimum.

 

Do pobrania – ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA W PRZYPADKU PLANOWEGO PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA (COVID-19) (wypełnia Pacjent w dniu przyjęcia)

22,616 total views, 3 views today