Wyszukiwanie treści
Szukaj

Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Logo Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Zadanie realizowane w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego
przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” nr POIS.09.01.00-00-0125/16 w ramach działania 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego osób znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, jak i wzrost jakości świadczeń medycznych realizowanych
przez Centrum Urazowe Szpitala Miejskiego w Poznaniu

 

W ramach projektu zakupiono:
Łóżka z materacami przeciwodleżynowymi (11 szt.)
Kardiomonitory hemodynamiczne z centralą (9 szt.)
Pompa strzykawkowa do NMR (1 zestaw)
Aparaty do dializ (2 szt.)
Bronchoskopy (3 szt.)
Kalorymetr (1 szt.)
Aparaty do USG (2 szt.)
Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej (1 szt.)
Moduł Ca++ do dializ (1 szt.)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.000.000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1.700.000,00 PLN

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

84 total views, 1 views today