Wyszukiwanie treści
Szukaj

Fundusze Europejskie – Program Regionalny

Logo Fundusze Europejskie - Program regionalny

 

Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu”

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń realizowanych przez Szpital

 

Opis przedmiotu projektu:
Realizacja projektu zapewni gotowość techniczną i zwiększy dostępność usług gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych (rejestr zdarzeń med. i EDM, akwizycja danych
pacjentów, Elektron. wymiana zleceń i wyników), komunikacji elektron. (teleradiologia)

 

Kluczowymi elementami projektu są:

 

1) budowa i wdrożenie usług elektron.:
Rejestr zdarzeń med. i EDM
Elektroniczna wymiana zleceń i wyników;
Akwizycja danych pacjentów;
Telemedyczna analityka danych obrazów. med..

 

2) niezbędne dla wytwarzania i udostępniania usług elektron. doposażenie środowiska informatycznego SPZOZ im. Strusia w Poznaniu w zakresie:
Infrastruktury sprzętowej dla wytwarzania usług elektronicznych
(serwery, switche, macierz, tablety);
Infrastruktury programowej przetwarzania danych dla usług elektron.;
Infrastruktury systemowej dla wytwarzania usług elektron.
(urządzenie Wysokiego Poziomu Bezpieczeństwa, licencja oprogramowania, Transmisja video z sal operacyjnych (zestaw sprzętowo-programowy z instalacją), Archiwizacja i zabezpieczanie danych (licencja oprogramowania))

 

Wartość projektu: 2.607.248,86 zł
Kwota dofinansowania: 1 869 876,75 zł

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

2,562 total views, 4 views today