Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dział Organizacyjno-Prawny

Lokalizacja:

blok D, piętro 2

Kierownik działu
Zdjęcie Kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego

mgr Aneta Nowotarska

Zadania Działu:
 • Zarządzanie aktami Zakładu zewnętrznymi i wewnętrznymi (rejestr Wojewody Wielkopolskiego, KRS, NIP, Regon).

 • Przygotowywanie aktów prawnych Zakładu. 

 • Sporządzanie projektów uchwał Rady Społecznej oraz uzasadnień do tych uchwał.

 • Utrzymywanie zbiorów aktów prawnych dotyczących Zakładu sporządzonych przez Organ Założycielski i inne organy zewnętrzne mające wpływ na działalność Zakładu,

 • Obsługa wszelkich kontroli zewnętrznych.

 • Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków.

 • Nadzór nad bieżącym uaktualnianiem informacji związanych z działalnością Zakładu.

 • Prowadzenie umów dotyczących darowizn.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami zawartymi z Uniwersytetem Medycznym i innymi Szkołami wyższymi w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami dotyczącymi praktyk Studenckich.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami dotyczącymi badań klinicznych.

 • Udzielanie zgody na pobyt przedstawicieli firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego na terenie Zakładu oraz egzekwowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 • Przygotowywanie comiesięcznych planów dyżurów lekarskich.

 • Zamawianie recept dla lekarzy Zakładu.

 • Organizacja konsyliów onkologicznych, wydawanie kart DILO, współpraca z podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami w zakresie obsługi pacjentów onkologicznych.

Dane kontaktowe:
Kierownik 61 8739 000
tel 61 8739 311
tel 61 8739 067

4,251 total views, 3 views today