Wyszukiwanie treści
Szukaj

Patron

logo Szpitala przedstawiające Józefa Strusia - patrona szpitala

Józef Struś (1510-68), lekarz; studia w Krakowie i Padwie; 1535-45 prof. medycyny w Padwie; nadworny lekarz Zygmunta Starego, potem Zygmunta Augusta; od 1557 burmistrz Poznania; autor traktatu o tętnie Sphygmicae artis iam mille ducentos annos perditae et desideratae libri V (1555); tłumaczył na łacinę dzieła Hipokratesa i Galena.

6,346 total views, 5 views today