Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Immunoterapii Chorób Reumatycznych

Lokalizacja:

blok A, piętro 7

Ordynator oddziału
 Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Leszczyński

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Anna Rewers

Opis:

Oddział Reumatologii i Osteoporozy zapewnia swoim pacjentom wszechstronną diagnostykę, najnowocześniejsze leczenie wszystkich chorób reumatycznych, osteoporozy oraz innych metabolicznych chorób kości. Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną, a troskliwa opieka wysoko wykwalifikowanego personelu stwarza naszym pacjentom przyjazny klimat i sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.

Oferujemy pełen zakres możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie takich chorób jak: reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielo- i skórno-mięśniowe, polimialgia reumatyczna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenia stawów, twardzina układowa, ziarniniakowatości z zapalaniem naczyń iinne zapalenie naczyń, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle stawowe i mięśniowe,.

Prowadzimy terapię innowacyjnymi lekami biologicznymi w ramach Programu Terapeutycznego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) oraz ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń/ mikroskopowe zapalenie naczyń (GPA/MPA). W marcu 2009 roku na naszym Oddziale otwarto pierwszy w Wielkopolsce dobrze wyposażony specjalny Gabinet Terapii Biologicznej, w którym w godnych warunkach można poddać się takiemu sposobowi leczenia.

Stosujemy intensywną fizyko i kinezyterapię w oparciu o własną salę gimnastyczną oraz dobrze wyposażony zakład fizykoterapii. Fizjoterapeuci posiadający wyższe wykształcenie medyczne przywracają naszym pacjentom sprawność, zmniejszają dolegliwości bólowe i pracują pod ścisłym nadzorem personelu lekarskiego.

W sposób zindywidualizowany, w zależności od potrzeb pacjenta, ale zgodnie z wszelkimi procedurami i rekomendacjami stosujemy określoną terapię medyczną, pamiętając o tym, aby pacjenta traktować z należytym szacunkiem.

Od jesieni 2009 roku dysponujemy nowoczesnym amerykańskim aparatem do diagnostyki ultrasonograficznej układu mięśniowo szkieletowego firmy General Electric. Umożliwia nam to szybką ocenę aktywności zapalnej w obrębie każdego stawu (metoda Power Doppler), ocenę aparatu mięśniowo-więzadłowego oraz nakłucia stawowe pod pełną i precyzyjną kontrolą. Wykonujemy również badania kapilaroskopowe w diagnostyce wszystkich chorób tkanki łącznej.

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 260
reumatologia@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 146
Dyżurka lekarska 61 8739 242
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 241
Informacje dodatkowe
Ordynator
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Historia oddziału
Poradnia Chorób Tkanki Łącznej (Poradnia Reumatologiczna)
Konfrencje
8 kwietnia 2022

Konferencja LUPUS and Autoimmunity Summit skupiła uwagę wokół tocznia rumieniowatego układowego. Wielowymiarowy charakter tej właśnie choroby układowej
Więcej…

Posted in Aktualności O. Reumatologii by Szymon Wyczałek

35,461 total views, 44 views today