Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Zakaźny, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporność UM

Lokalizacja:

ul. Szwajcarska 3

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Zakaźnego

prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

lic. piel. Małgorzata Salamon

Opis:

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu jest oddziałem wysokospecjalistycznym, na bazie którego funkcjonuje również Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, kształcąc studentów Wydziału Lekarskiego, kierunku Dietetyka, a także kierunku Higiena Dentystyczna.

Główne kierunki działalności Kliniki, takie jak:
• ocena odporności wrodzonej w wirusowych zapaleniach wątroby
• zakażenie HIV/AIDS w aspekcie zakażeń oportunistycznych
• rola insulinopodobnych czynników wzrostu w procesie karcynogenezy u chorych przewlekle zakażonych HCV
• epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby typu A i E
• współpraca z ośrodkiem kanadyjskim reprezentowanym przez wybitnego naukowca polskiego pochodzenia prof. Thomasa Michalaka z Memorial University, Molecular Virology, St Johns NL Canada – w zakresie biologii przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, która to współpraca zwieńczona została dwoma publikacjami
• współpraca z Laboratorium Immunogenetyki Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu [prof. Piotr Kuśnierczyk] nad ekspresją genów receptorów komórek NK i ich ligandów HLA oraz korelacje ekspresji z danymi klinicznymi u chorych zakażonych HCV w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr NN401535740 pt. „Rola i znaczenie komórek NK w przebiegu klinicznym zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C  u osób dorosłych poddanych terapii przeciwwirusowej”

W Oddziale zatrudnieni są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz w terapii pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Personel lekarski, cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, systematycznie doszkala się, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Oddział Zakaźnych prowadzi działalność diagnostyczno – leczniczą w zakresie m. in.:
• ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C
• marskości wątroby w przebiegu zakażeń wirusami hepatotropowymi
• diagnostykę różnicową chorób wątroby, ostrych biegunek, zatruć jadem kiełbasianym, zespołów mononukleozowych,
• diagnostykę gorączek o niejasnej etiologii,
• neuroinfekcji,
• chorób odzwierzęcych (borelioza, leptospiroza)
• diagnostykę i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Oddział przyjmuje pacjentów w trybie dyżuru ciągłego i do leczenia planowego.

W krajowym rankingu szpitali zakaźnych, tutejszy Oddział pozycjonuje się na jednym z czołowych miejsc [kryteria oceny: działalność usługowo-organizacyjna i komfortowe warunki hospitalizacji].

Kontakt:
Lekarz dyżurny 61 8739 368 / 295
Sekretariat 61 8739 376
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 250
Dyżurka lekarska A,B 61 8739 372
Dyżurka lekarska C,D 61 8739 367
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Informacje dla pacjentów

93,587 total views, 1 views today