Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja:

blok C, piętro 1

Kierownik oddziału

zdjęcie ordynatora oddziału - brak

dr n. med. Katarzyna Mikołajczyk- Chudzińska
specjalista medycyny ratunkowej

Koordynator SOR

zdjecie pielęgniarki oddziałowej - brak

mgr Natalia Kadela

Opis:

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w marcu 2007 roku. Świadczy usługi dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Funkcja i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia jest zaopatrywanych codziennie 120-160 osób. Oddział jest podzielony na obszary w zależności od rodzaju schorzenia, które Państwa do nas sprowadza.

Zgodnie z ustawą z dn. 8/09/ 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410 ze zm.) Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu ratownictwa udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.979) Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – są to świadczenia zdrowotne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

SOR nie świadczy usług:

 

  • zmiany opatrunków,
  • podawania zleconych przez lekarzy rodzinnych iniekcji,
  • zdejmowania szwów,
  • wymiany cewników,
  • obdukcji,
  • usuwania kleszczy.

 

Ww. usługi świadczone są w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wykonujący TRIAGE (segregację medyczną).

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie nie udzielamy informacji dotyczących naszych pacjentów.


W przypadku nagłego zachorowania nie będącego stanem nagłego zagrożenia życia należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Jeśli lekarz rodzinny nie jest dostępny, a jest to dzień powszedni między godzinami 8:00 a 18:00 to lekarz POZ ma obowiązek umożliwić nam wizytę u innego lekarza POZ. Jeśli sytuacja ma miejsce po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy i nie można czekać do następnego dnia roboczego to należy zgłosić się do jednostki udzielającej świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Jednostki, które realizują świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia to:

1. CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194, 61-485 POZNAŃ 61 227 41 88
61 227 42 36
2. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

UL. JURASZÓW 7/19,

60-479 POZNAŃ 

61 821 22 07
3. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SPZOZ Z SIEDZIBĄ
W POZNANIU

UL. SZWAJCARSKA 3,

61-285 POZNAŃ

61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08
4. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

UL. KRYSIEWICZA 7/8,

61-825 POZNAŃ 

61 850 63 22
5. SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

UL. MICKIEWICZA 2,

60-834 POZNAŃ

61 307 12 75
6. POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH

AL. SOLIDARNOŚCI 36,

61-696 POZNAŃ  

61 647 77 15
7. PRZYCHODNIA LEKARSKA
MULTI-MEDIC

UL. CIESZKOWSKIEGO 100/102,

62-020 SWARZĘDZ 

61 817 46 71
8. POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH „GRUNWALD” S.C. 

UL. KASPRZAKA 16,

61-612 POZNAŃ

61 866 44 23
61 866 25 35
Kontakt:
Rejestracja 61 8739 346
Sekretariat 61 8739 432
Fax 61 8739 345
Informacje dodatkowe
Personel oddziału

58,735 total views, 40 views today