Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkursy / Oferty pracy

Konkursy


Zakończone konkursy ofert

Oferty pracy

 • Specjalista ds. aparatury medycznej

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zatrudni pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. aparatury medycznej

  (więcej…)

 • Naczelna Pielęgniarka

  Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia
  z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  z siedzibą przy  ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
  w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
  ogłasza konkurs na stanowisko:

   

  NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

   

  Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj. z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 430)

   

  Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od  pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896).

   

  Podanie z dokumentami określonymi Rozporządzeniu Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  prosimy składać w zamkniętej kopercie umieszczając swoje imię  i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-leczniczym SP ZOZ„ w terminie 14 dni od daty ukazania się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

   

  Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

   

  Termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert około 30 dni od daty upływu składania ofert.

   

  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

   

  Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać u Dyrektora Szpitala.

  Załączniki

  Plik Data dodania Rozmiar pliku
  pdf Ogłoszenie 16 maja 2023 12:12 209 KB
 • Pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, salowe

  Zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy, ratowników medycznych, opiekunów medycznych i salowe do pracy w oddziałach szpitalnych (zachowawczych i zabiegowych) oraz  bloku operacyjnym. Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnym i zaangażowanym zespole. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod nr tel (61) 8739 014, e-mail naczelnapielegniarka@szpital-strusia.poznan.pl lub osobisty.


  WSM im. J. Strusia zatrudni terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego tel. (61) 8585 709

 • Lekarze

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ zatrudni na dyżury w pomocy doraźnej – nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

  – lekarzy,

  – lekarzy specjalistów pediatrii w trakcie specjalizacji z pediatrii,

  – pielęgniarki.

  Osoba do kontaktu:

  Lekarze

  Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej tel (61) 8779 533

  dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

  Pielęgniarki

  Naczelna Pielęgniarka tel (61) 8739 014

  naczelnapielęgniarka@szpital-strusia.poznan.pl

 • Lekarz do pracy w oddziale Zakaźnym

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

  lekarza do pracy w oddziale Zakaźnym

  Wymagania:

  – specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub inne

  – chęć otwarcia specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z :

  Ordynator Oddziału Zakaźnego: tel. (61) 8739 376

  Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej tel. (61) 8739 023

 • Logopeda

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

  LOGOPEDĘ

  Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu
  Osoba do kontaktu: Anna Baranowska, tel. (61) 8739 790, (61) 8739 76

 • Operator systemów sterylizacyjnych

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni:

  OPERATORA SYSTEMÓW STERYLIZACYJNYCH

  Miejsce wykonywania pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu
  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasicka, tel. (61) 8739 105

 • Kucharz

  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań zatrudni na stanowisku:

  KUCHARZ

  Miejsce wykonywania pracy:
  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

  Forma zatrudnienia:
  umowa o pracę

  Osoba do kontaktu:
  Kierownik Działu Żywienia tel. 61 8739 200

159,664 total views, 7 views today