Wyszukiwanie treści
Szukaj

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Lokalizacja:

blok B, piętro 1

Opis:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Pielęgniarka Koordynująca – Dorota Olszewska-Kraciuk 

Kontakt:
Pracownia RTG 61 8739 047
Pracownia USG 61 8739 047
Pracownia Tomografii Komputerowej 61 8739 047
Pracownia Angiografii 61 8739 275
Harmonogram pracy
Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pracownia RTG 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00
Pracownia USG 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00
Pracownia Tomografii Komputerowej (umowa z NFZ) 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Pracownia Angiografii 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00

Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.55 pod numerami 61 8739 047 oraz 61 8739 447.

Ulotki dla pacjentów:
Broszura USG Broszura RTG kontrast Broszura RM Karta wywiadu RM - ambulatorium Broszura TK Karta wywiadu TK - ambulatorium
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: Ustawa Prawo atomowe ( Dz.U. 2023 poz.1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2)

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie rentgenowskie typu:
tomografy komputerowe,
aparaty rtg – angiografy,
– aparaty rtg ogólnodiagnostyczne,
– aparaty ramię C,
– aparaty przyłóżkowe.

Szpital działa na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych oraz dawkomierzy środowiskowych.

Wykonuje pomiary dozymetryczne środowiska pracy przy pomocy radiometru RK100.

Ustawa Prawo atomowe ( Dz.U. 2023 poz. 1173. załącznik nr 4) w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok,
– ogół ludności: 1mSv/rok.

 

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

37,958 total views, 10 views today