Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Lokalizacja:

blok B, piętro 1

Harmonogram pracy:

Pobieranie materiału do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 13:00

Pracownia mykologii: od środy do piątku w godzinach 8:00 – 12:00

Cennik:
Cennik badań laboratoryjnych (od 11.08.2023 r.)
Pakiety badań laboratoryjnych
Opis:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym świadczącym usługi w zakresie badań podstawowych, jak i specjalistycznych. Panel badań obejmuje prawie wszystkie dziedziny diagnostyki laboratoryjnej:

  • analitykę

  • chemię kliniczną

  • hematologię

  • wirusologię.

Głównym zadaniem Zakładu jest realizowanie założeń polityki jakości i świadczenie usług o jak najwyższym standardzie. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudniony jest wykwalifikowany i doświadczony personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje. Laboratorium wyposażone jest w analizatory wysokiej klasy, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie oraz system informatyczny wspomagający i kontrolujący pracę laboratorium. Dbając o wiarygodność badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, prowadzimy kontrolę wewnątrzlaboratoryjną. Pamiętamy także o zewnętrznej weryfikacji jakości wykonywanych analiz, dlatego też uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach oceny jakości badań laboratoryjnych

Podczas kontroli osiągamy bardzo dobre wyniki i certyfikaty:

1. Krajowy Sprawdzian organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódż

2. Międzynarodowy sprawdzian- LabQuality

3. Zewnętrzna Kontrola Jakości badań przeprowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznani i w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.

4. Ogólnopolska Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna POLMICRO przeprowadzana przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej.

Wykaz materiałów klinicznych przyjmowanych do badań oraz cennik dostępne są na stronie internetowej szpitala.

Kontakt:
Rejestracja 61 8739 048
Pracownia Badań Pilnych 61 8739 057
Pracownia Biochemii 61 8739 102
Pracownia Hematologii 61 8739 060
Pracownia Badań Reumatycznych 61 8739 361
Pracownia Immunochemii 61 8739 080
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 61 8739 151
Pracownia Mikrobiologii 61 8739 095
Pracownia Mykologii 61 8739 224
Laboratorium Oddziału Zakaźnego 61 8739 364
Kierownik 61 87 39 000 – wewn. 5167
Z-ca Kierownika 61 87 39 312
Schemat organizacyjny:
Pracownia Immunochemii
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Pracownia Mikrobiologiczna
Pracownia Mykologiczna
Pracownia Analityki i Badań Reumatycznych
Pracownia Biochemii
Pracownia Hematologii i Koagulologii
Pracownia Badań Pilnych
Informacje dodatkowe:
Kierownik
Zastępca Kierownika

34,506 total views, 54 views today

Pakiety badań laboratoryjnych - Cennik