Wyszukiwanie treści
Szukaj

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Z uwagi na trwającą pandemię ilość osób przyjmowanych na praktyki jest ograniczona.

Dokumenty wymagane:

  1. Podanie do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia zawierające niezbędne informacje tj. planowany termin odbycia praktyki, nazwa oddziału oraz pisemną zgodę Ordynatora/Kierownika Oddziału.

Podanie należy złożyć w Biurze Podawczym lub przesłać na adres e mail:

dyrekcja@szpital–strusia.poznan.pl

  1. Skierowanie wystawione przez uczelnię.

  2. Porozumienie na odbywanie praktyki wakacyjnej otrzymane z uczelni.

  3. Przed rozpoczęciem praktyki/wolontariatu student zobowiązany jest do uzupełnienia karty obiegowej oraz odbycia szkolenia BHP.

  4. Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID – 19.

  5. Polisę OC dla innych zawodów medycznych – dotyczy wolontariatu.

Ponadto informujemy, że każdy student zobowiązany jest posiadać identyfikator oraz własną odzież ochronną.

Godziny przyjęć praktykantów/wolontariuszy – poniedziałek/środa/piątek godz. 12:00 – 14:00.

Udzielenie odpowiedzi na złożone podania następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących odbywania praktyki wakacyjnej udziela Dział Organizacyjno- Prawny tel. 61 8739 067, 61 8739 311.

7,282 total views, 1 views today