Wyszukiwanie treści
Szukaj

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Skargi i wnioski
Odwiedziny chorych
Prawa pacjenta
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone pełnomocnictwo do wydania dokumentacji medycznej

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma tylko osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Szpital udostępnia uprawnionym dokumentację medyczną indywidualną, w szczególności historię zdrowia i choroby oraz historię choroby, a dokumentację zbiorczą jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
i ochrony danych osobowych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z ZOL SPZOZ.

Wnioski można składać:

  • za pośrednictwem poczty,

  • w Biurze Podawczym Szpitala pok. 239 blok D

  • w Rejestracji Ogólnej, jeżeli udostępnienie dotyczy dokumentacji medycznej indywidualnej z poradni – historii zdrowia i choroby.

W przypadku odmowy wydania dokumentacji medycznej osoba wnioskująca zostanie poinformowana na piśmie wraz z podaniem przyczyny.

wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – do pobrania (DOC)

wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – do pobrania (PDF)

Prawo do uzyskiwania informacji
Informacje o zabiegu koronografii
Co to jest koronarografia?
W jakich przypadkach wykonuje się koronarografię?
Jak się zapisać na koronarografię?
Co należy zabrać do szpitala na zabieg koronarografii?
Jakie leki należy przyjmować przed zabiegiem?
A jeśli mam cukrzycę?
A jeśli przyjmuję Warfin, Acenokumarol/Sintrom, Pradaxę, Equis lub Xarelto?
Jak należy przygotować swoje ciało?
Czy należy być na czczo przed zabiegiem?
Czy potrzebna będzie woda?
Przyjęcie do szpitala
Przed samy zabiegiem koronarografii
Zabieg
Co to jest angioplastyka?
Co to jest stent?
Jakie są możliwe powikłania koronarografii?
Po zabiegu
Informacja o zabiegu wszczepienia stymulatora
Co to jest zabieg wszczepienia stymulatora?
W jakich przypadkach wszczepia się stymulator?
Jak się zapisać i jaki jest czas oczekiwania na wszczepienie stymulatora / ICD?
Co należy zabrać do szpitala na zabieg wszczepienia stymulatora ?
Jakie leki należy przyjmować przed zabiem ?
A jeśli mam cukrzycę?
A jeśli przyjmuję Warfin, Acenokumarol/Sintrom, Pradaxę, Equis lub Xarelto?
Jak należy przygotować swoje ciało?
Czy należy być na czczo przed zabiegiem?
Czy potrzebna będzie woda?
Przyjęcie do szpitala
Przed samy zabiegiem wszczepienia
Zabieg
Czy zabieg implantacji stymulatora metodą przezżylną jest niebezpieczny?
Czego nie wolno po zabiegu?
Kontrole po zabiegu

1,628 total views, 12 views today

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159