Wyszukiwanie treści
Szukaj

Pomoc duszpasterska

DUSZPASTERSTWO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu

KAPLICA pw. Św. Faustyny Kowalskiej znajduje się na parterze szpitala w budynku A

 

MSZA ŚWIĘTA:

 • w niedziele i uroczystości 7:00 i 10:00
 • w poniedziałki, środy i soboty 19:00
 • we wtorki, czwartki, piątki 14:30

Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnych np. o szczęśliwą operację, o zdrowie dla siebie, swoich bliskich czy radość nieba dla ukochanych zmarłych (przed i po mszy św. w zakrystii lub podczas wizyty kapłana w salach chorych) Pamiętajmy, że najpiękniejszym darem dla tych, których się kocha jest zamówić i ofiarować za nich mszę św.

Pacjenci, którzy nie opuszczają sal, mogą uczestniczyć w nabożeństwach celebrowanych w szpitalnej kaplicy nadawanych przez telewizję szpitalną na wyznaczonym kanale.

 

KOMUNIA ŚW. udzielana w salach chorych codziennie zasadniczo:

 • w niedziele i uroczystości między 6:30 a 9:30
 • w pozostałe dni między 13:00 a 17:30

 

SPOWIEDŹ ŚW.

możliwa jest przed każdą mszą św. w kaplicy oraz podczas wizyty kapłana w salach chorych.

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

w formie uroczystej podczas mszy św. w każdy poniedziałek o 19:00 oraz podczas wizyty kapelana w salach chorych.

 

NABOŻEŃSTWA W KAŻDYM TYGODNIU:

 • adoracja Najśw. Sakramentu i różaniec w intencji chorych w poniedziałki o 18:30
 • do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po mszy św. o 19:00
 • do św. Ojca Pio o uzdrowienie dla chorych w czwartki po mszy św. o 14:30
 • do Miłosierdzia Bożego i do św. Faustyny w piątki po mszy św. o 14:30

 

POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ PEŁNIĄ:

 • Ksiądz Łukasz Konatowski – Kapelan Koordynator

naczelny kapelan szpitala, koordynuje i nadzoruje pracę zespołu duszpasterskiego

 • Ksiądz Rafał Ostrowski – Kapelan

skierowany do pracy na oddziałach szpitalnych  przy ul. Szwajcarskiej

 • Ksiądz Karol Świergosz

skierowany do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 16/18

 

ZASADY UDZIELANIA SAKRAMENTÓW PACJENTOM WYZNANIA RZYMSKOKATOLICKIEGO
W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA W POZNANIU

 

Sakramenty przyjmowane z wiarą są umocnieniem dla duszy i ciała, przynoszą ulgę
w cierpieniu, jednoczą z Chrystusem, dają uzdrowienie chorym.  

Wszystkich sakramentów udziela się wyłącznie osobom żyjącym na wyraźną ich prośbę.

Pacjentom, którzy sami nie są w stanie prosić o sakrament namaszczenia chorych, ale prosili o niego zanim stracili świadomość, udziela się go na prośbę najbliższej rodziny lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem kanonu 1007 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązek spełnienia domniemanej prośby pacjenta o udzielenie odpowiednich sakramentów w sytuacji, gdy chory sam nie może takiej prośby wyrazić, ciąży tylko i wyłącznie na najbliższej rodzinie chorego i prawnych opiekunach. Prośbę taką należy przedstawić osobiście kapelanowi podczas wizyty na oddziale, bądź pozostawić informację w dyżurce pielęgniarskiej danego oddziału. W nagłych sytuacjach istnieje także możliwość połączenia telefonicznego przez dyżurkę pielęgniarską z aktualnie dyżurującym kapelanem.

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili. Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu (KPK). Namaszczenie chorych należy przyjmować bez grzechu ciężkiego. Do spowiedzi należy przygotować się poprzez rachunek sumienia.

Przyjęcie sakramentów daje pokój serca i pozwala także przejść łagodnie z Chrystusem przez bramę śmierci. Obecność kapłana przed śmiercią jest zawsze łaską, którą może zapewnić obietnica Pana Jezusa związana z pierwszymi piątkami miesiąca. Samo przyjęcie lub nieprzyjęcie sakramentów Kościoła bezpośrednio przed zgonem nie przesądza o zbawieniu lub potępieniu człowieka. Bóg sądzi człowieka z całego życia. Warto zawsze jednak w poważnej chorobie dokonać refleksji, rachunku sumienia i nawrócenia.

Komunię św. można przyjąć dwukrotnie w ciągu dnia, jednakże drugi raz tylko podczas mszy św. Chorych w szpitalu nie obowiązuje post eucharystyczny.

INFORMACJI o przyjętych sakramentach udziela się pacjentom i uprawnionym osobom w sekretariacie kapelanów (przy kaplicy) oraz w dyżurce pielęgniarskiej danego oddziału.

KONTAKT z kapłanem możliwy jest codziennie podczas wizyty w salach pacjentów oraz przed i po mszy św. w zakrystii i w sekretariacie kapelanów. Kontakt telefoniczny możliwy jest przez szpitalną centralę telefoniczną znajdującą się w portierni przy wyjściu z budynku, można poprosić także o połączenie w dyżurce pielęgniarskiej danego oddziału. Z zewnątrz można dzwonić do sekretariatu zaraz po zakończonej mszy św. pod nr 61 8739 220.

Bieżące informacje duszpasterskie podawane są w każdą niedzielę podczas mszy św. oraz wywieszane przy wejściu do kaplicy.

Kontakty do Kościołów i związków wyznaniowych posiadających swoje siedziby na terenie Poznania

Zgodnie z Art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przedstawiam kontakty do opieki duszpasterskiej:

1.      Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański)

Łaski Bożej w Poznaniu

Tel. 61 862 00 31, 605 937 035

e-mail: poznan@luteranie.pl

2.      Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Tel. 61 847 28 76

e-mail: diecezja@zaufanie.pl

3.      Liga Muzułmańska

Tel. 78 187 738

e-mail: sekretariat@islam.info.pl

4.      Misja Buddyjska Trzy Schronienia w Polsce – Ośrodek Misyjny w Poznaniu

Tel. 694 231 420

5.      Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Poznaniu

Tel. 794 900 789

6.      Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich – Filia w Poznaniu

e-mail: poznan@jewish.org.pl

7.      Kościół Prawosławny Diecezja Łódzko-Poznańska

Tel. 691 771 140

8.      Świadkowie Jehowy – Grupa Odwiedzania Chorych

p. Paweł Grupa

Tel: 607 387 977

e-mail: pawel.grupa@gmail.com

13,214 total views, 11 views today