Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szybka Terapia Onkologiczna

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu prowadzi leczenie w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Może Pan/Pani otrzymać Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, gdy podczas hospitalizacji zdiagnozowano u Pana/Pani nowotwór złośliwy. Karta zostanie również wydana, jeśli pacjent został przyjęty na leczenie operacyjne z powodu nowotworu złośliwego.

 

KONSYLIUM

Po wydaniu karty następuje etap Konsylium, podczas którego zespół specjalistów kwalifikuje pacjenta do leczenia operacyjnego, radioterapii lub chemioterapii.
W skład zespołu wchodzą:
– lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej;
– lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii;
– lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu;
Ponadto gwarantujemy kompleksowe leczenie systemowe poprzez współpracę z pobliskimi Szpitalami w zakresie Radioterapii i Chemioterapii.

 

KOORDYNATORZY PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Koordynator kompleksowo nadzoruje leczenie pacjenta onkologicznego.
W przypadku kierowania pacjenta do innych współpracujących jednostek umawia termin przyjęcia i informuje pacjenta o dalszych etapach leczenia.

 

Budynek D, II Piętro pokój 238/Administracja
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 – 14:30
Tel. 61 87 39 311/ 61 87 39 067

933 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.