Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szybka Terapia Onkologiczna

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu prowadzi leczenie w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Może Pan/Pani otrzymać Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, gdy podczas hospitalizacji zdiagnozowano u Pana/Pani nowotwór złośliwy. Karta zostanie również wydana, jeśli pacjent został przyjęty na leczenie operacyjne z powodu nowotworu złośliwego.

 

KONSYLIUM

Po wydaniu karty następuje etap Konsylium, podczas którego zespół specjalistów kwalifikuje pacjenta do leczenia operacyjnego, radioterapii lub chemioterapii.
W skład zespołu wchodzą:
– lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej;
– lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii;
– lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu;
Ponadto gwarantujemy kompleksowe leczenie systemowe poprzez współpracę z pobliskimi Szpitalami w zakresie Radioterapii i Chemioterapii.

 

KOORDYNATORZY PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Koordynator kompleksowo nadzoruje leczenie pacjenta onkologicznego.
W przypadku kierowania pacjenta do innych współpracujących jednostek umawia termin przyjęcia i informuje pacjenta o dalszych etapach leczenia.

 

Budynek D, II Piętro pokój 238/Administracja
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 – 14:30
Tel. 61 87 39 311/ 61 87 39 067

257 total views, 2 views today

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159