Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Kardiochirurgii

Lokalizacja:

blok C i H, piętro 2

Ordynator oddziału

dr hab.n. med. Paweł Bugajski

Pielęgniarka oddziałowa

Maria Zub
Lic. Pielęgniarstwa

Opis:

24 godzinny dyżur kardiochirurgiczny

tel. dla personelu medycznego: 61 8739 236

Oddział Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia kontynuuje wieloletnią działalność oddziału działającego przy ulicy Szkolnej i będącego wcześniej częścią Poznańskiego Ośrodka Kardio-Pulmonologicznego. Początkowo, w latach pięćdziesiątych, kierowany przez prof. J. Molla, autora pierwszego przeszczepu serca w Polsce, po 6 latach działalności, otrzymał nowoczesne wyposażenie w tym „sztuczne serce” czyli aparat do prowadzenia krążenia pozaustrojowego oraz sztuczny rozrusznik serca. Część oddziału stanowiła pracownia badań serca i naczyń w której po raz pierwszy w Wielkopolsce przeprowadzono  zabieg angioplastyki wieńcowej. Kolejnymi kierownikami oddziału kardiochirurgii byli prof. Z. Lorkiewicz oraz prof. R. Kalawski.

Oddział Kardiochirurgii w 2011 roku został przeniesiony z budynku przy ul. Szkolnej do nowych, wyposażonych zgodnie z najnowocześniejszymi światowymi standardami pomieszczeń przy ulicy Szwajcarskiej. W skład oddziału wchodzą:

– blok operacyjny z dwiema salami i czterostanowiskową salą wybudzeń,

– sala pooperacyjna pozwalająca na hospitalizację sześciu pacjentów,

– sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z pięcioma w pełni monitorowanymi stanowiskami,

– sale chorych przeznaczone dla pacjentów hospitalizowanych w okresie przedoperacyjnym i bezpośrednio przed opuszczeniem oddziału.

Oddział weryfikuje wcześniej przepowadzoną diagnostykę i prowadzi leczenie kardiochirugiczne, w tym:

  • chirurgiczną rewaskularyzację mięśnia sercowego (by-pass),

    • przy użyciu krążenia pozaustrojowego (CABG),

    • bez użycia krążenia pozautrojowego, na „bijącym sercu“ (OPCAB) w tym miniinwazyjne, niewymagające całkowitego przecięcia mostka (MIDCAB),

  • implantację protez oraz plastykę zastawek serca w tym miniinwazyjne implantacje protezy zastawki aortalnej (mini AVR) niewymagające całkowitego przecięcia mostka,

  • operacyjne leczenie nowotworów oraz wad wrodzonych serca (ASD, VSD),

  • zabiegowe odbarczanie tamponady serca,

  • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej,

  • Efekty przeprowadzanych operacji mogą być weryfikowane w każdym przypadku przy użyciu echokardiografii przezprzełykowej (TEE).

Some content here depending on data type

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 283
61 8739 281
Dyżurka lekarska (kardiologiczna i gabinet ECHO) 61 8739 255
Dyżurka lekarska (anestezjologiczna) 61 8739 294
Dyżurka lekarska (chirurgiczna) 61 8739 253
Oddział pooperacyjny (POOP) 61 8739 236
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (INK) 61 8739 252
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 251
Pielęgniarka oddziałowa 61 8739 280
Godziny odwiedzin pacjentów:

Codziennie: 16:00 – 18:00 oraz w uzasadnionych przypadkach w innych godzinach po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym

Informacje dodatkowe:
Personel oddziału
Procedura przyjęcia planowego na oddział
Działalność dydaktyczna i naukowa
Studenckie Kardiochirurgiczne Koło Naukowe
Aktualności:
21 grudnia 2017

W dniach 11 do 12 grudnia 2017 wzięliśmy udział w „” (10th International Leipzig-Dallas Meeting) w Niemczech. Ideą konferencji jest zaprezentowanie najnowoc

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
Galeria: