Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Kardiochirurgii

Lokalizacja:

blok C i H, piętro 2

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii

dr hab.n. med. Paweł Bugajski

Pielęgniarka oddziałowa
Zdjęcie Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiochirurgii

Maria Zub
Lic. Pielęgniarstwa

Opis:

24 godzinny dyżur kardiochirurgiczny

tel. dla personelu medycznego: 61 8739 236

Oddział Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia kontynuuje wieloletnią działalność oddziału działającego przy ulicy Szkolnej i będącego wcześniej częścią Poznańskiego Ośrodka Kardio-Pulmonologicznego. Początkowo, w latach pięćdziesiątych, kierowany przez prof. J. Molla, autora pierwszego przeszczepu serca w Polsce, po 6 latach działalności, otrzymał nowoczesne wyposażenie w tym „sztuczne serce” czyli aparat do prowadzenia krążenia pozaustrojowego oraz sztuczny rozrusznik serca. Część oddziału stanowiła pracownia badań serca i naczyń w której po raz pierwszy w Wielkopolsce przeprowadzono  zabieg angioplastyki wieńcowej. Kolejnymi kierownikami oddziału kardiochirurgii byli prof. Z. Lorkiewicz oraz prof. R. Kalawski.

Oddział Kardiochirurgii w 2011 roku został przeniesiony z budynku przy ul. Szkolnej do nowych, wyposażonych zgodnie z najnowocześniejszymi światowymi standardami pomieszczeń przy ulicy Szwajcarskiej. W skład oddziału wchodzą:

– blok operacyjny z dwiema salami i czterostanowiskową salą wybudzeń,

– sala pooperacyjna pozwalająca na hospitalizację sześciu pacjentów,

– sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z pięcioma w pełni monitorowanymi stanowiskami,

– sale chorych przeznaczone dla pacjentów hospitalizowanych w okresie przedoperacyjnym i bezpośrednio przed opuszczeniem oddziału.

Oddział weryfikuje wcześniej przepowadzoną diagnostykę i prowadzi leczenie kardiochirugiczne, w tym:

 • chirurgiczną rewaskularyzację mięśnia sercowego (by-pass),
  • przy użyciu krążenia pozaustrojowego (CABG),
  • bez użycia krążenia pozautrojowego, na „bijącym sercu“ (OPCAB) w tym miniinwazyjne, niewymagające całkowitego przecięcia mostka (MIDCAB),
 • implantację protez oraz plastykę zastawek serca w tym miniinwazyjne implantacje protezy zastawki aortalnej (mini AVR) niewymagające całkowitego przecięcia mostka,
 • operacyjne leczenie nowotworów oraz wad wrodzonych serca (ASD, VSD),
 • zabiegowe odbarczanie tamponady serca,
 • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej,
 • Efekty przeprowadzanych operacji mogą być weryfikowane w każdym przypadku przy użyciu echokardiografii przezprzełykowej (TEE).
Kontakt:
Sekretariat 61 8739 283
61 8739 281
Dyżurka lekarska (kardiologiczna i gabinet ECHO) 61 8739 255
Dyżurka lekarska (anestezjologiczna) 61 8739 294
Dyżurka lekarska (chirurgiczna) 61 8739 253
Oddział pooperacyjny (POOP) 61 8739 236
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (INK) 61 8739 252
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 251
Pielęgniarka oddziałowa 61 8739 280
Proponowane godziny odwiedzin pacjentów:

Codziennie: 16:00 – 18:00 oraz w uzasadnionych przypadkach w innych godzinach po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym

Informacje dodatkowe:
Personel oddziału
Procedura przyjęcia planowego na oddział
Działalność dydaktyczna i naukowa
Studenckie Kardiochirurgiczne Koło Naukowe
Aktualności:
19 listopada 2019

W dniach 7-8.11.2019 w Budapeszcie oraz 15-16.11.2019 w Józefowie k.Warszawy odbyły się dwa spotkania o podobnej tematyce, dotyczące terapii podciśnieniowe
Więcej…

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
Galeria:
Studenckie Kardiochirurgiczne Koło Naukowe
21 czerwca 2018

Studenci IV roku Wydziału Lekarskiego I z naszego koła naukowego (SKN Kardiochirurgii II): Szymon Świętek i Joanna Błaszak w trakcie niedawno zakończonego
Więcej…

Posted in Studenckie Kardiochirurgiczne Koło Naukowe by Szymon Wyczałek

  7,049 total views, 19 views today

  Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

  W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

  – nagłe podwyższenie temperatury ciała,
  – nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
  – uczucie duszności,
  – towarzyszące powyższym bóle mięśni,
  – towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

   

  W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

   

  Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.