Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Kardiologiczny

Lokalizacja:

blok A, piętro 2

Ordynator oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

dr n. med. Marek Słomczyński

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Grażyna Radzimska

Opis:

24 – godzinny dyżur hemodynamiczny / zawałowy

tel. dla personelu medycznego: 502 346 300

Oddział Kardiologiczny jest kontynuatorem działalności Oddziału Kardiologicznego powstałego w Szpitalu Miejskim im. J.Strusia przy ulicy Szkolnej. Tradycje leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu im. J.Strusia sięgają początków działalności od roku 1854. W 1949 roku powstał Oddział Kardiochirurgiczny kierowany  przez prof. dr Jana Molla. Po 6 latach działalności, otrzymuje on nowoczesne wyposażenie: „sztuczne serce” – system urządzeń kontrolnych zabezpieczających chorego w czasie operacji na otwartym sercu oraz sztuczny rozrusznik serca. Przy oddziale utworzono Pracownię Badań Serca i Naczyń, kierowaną przez dr n. med. Janusza Rzeźniczaka. Pracownia posiadała własny oddział z łóżkami kardiologicznymi.  Zespół Pracowni jako pierwszy w naszym regionie przeprowadził  w 1990 roku zabieg angioplastyki wieńcowej.

Oddział Kardiologiczny został wyodrębniony w 2003 r. a 1 stycznia 2012 roku  wraz z Pracownią Badań Serca i Naczyń został przeniesiony z budynku przy ul. Szkolnej do nowo wyposażonych pomieszczeń przy ulicy Szwajcarskiej.  W nowej siedzibie dodatkowo utworzono Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponujący w pełni monitorowanymi 10 łóżkami, Pracownię Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, Pracownię Elektrofizjologiczną i Poradnię Kardiologiczną.

Oddział prowadzi pełną diagnostykę i leczenie kardiologiczne, w tym:

→  24 – godzinny dyżur hemodynamiczny dla osób z zawałem serca z województwa wielkopolskiego

→ diagnostykę  inwazyjną choroby niedokrwiennej serca : badania angiograficzne (koronarografia), USG wewnątrznaczyniowe ( IVUS), ocenę przepływu wieńcowego (FFR)

→ diagnostykę wad serca ( ze szczególnym uwzględnieniem wad przegrody międzyprzedsionkowej )

→ diagnostykę  nieinwazyjną choroby niedokrwiennej serca : próby wysiłkowe, echokardiografie, komputerową tomografię struktur serca, rezonans magnetyczny serca

→ diagnostykę przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej(z możliwością wykonywania bezinwazyjnej koronarografii)

→ diagnostykę i leczenie niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz  zaburzeń rytmu i przewodnictwa

→ leczenie inwazyjne choroby wieńcowej przy pomocy angioplastyki i rotablacji

→ zabiegowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej ( PFO,ASD)

→ od kwietnia 2013 – badania elektrofizjologiczne  i ablację zaburzeń rytmu

→ zabiegi implantacji urządzeń stymulujących serce i urządzeń antyarytmicznych (stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów – ICD, stymulatorów resynchronizujących – CRT)

→ przygotowanie i kwalifikację do zabiegów kardiochirurgicznych

→ opiekę  na chorymi po zabiegach implantacji rozruszników, ICD i CRT w ramach Pracowni Kontroli Stymulatorów przy Poradni Kardiologicznej

→ ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad pacjentami z chorobami układu krążenia, a w szczególności po przebytych zabiegach z zakresu kardiologii interwencyjnej  w ramach Poradni Kardiologicznej

→ rehabilitację  pozawałową we współpracy z ośrodkiem w Kowanówku

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 395
dyżurka pielęgniarska Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 61 8739 377
Dyżurka lekarska 61 8739 392
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 391
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 61 8585 800
Informacje dodatkowe:
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Informacja o zabiegu koronarografii
Informacja o zabiegu wszczepienia stymulatora
Pracownia Elektrofizjologii - ablacje źródła zaburzeń rytmu serca, badania elektrofizjologiczne
Galeria:

7,860 total views, 1 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.