Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Kardiologiczny

Lokalizacja:

blok A, piętro 2

Ordynator oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

dr n. med. Marek Słomczyński

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Grażyna Radzimska

Opis:

Oddział Kardiologiczny wraz z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracownią Serca i Naczyń od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje przy ulicy Szwajcarskiej 3.  Przy Oddziale działa Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń oraz Pracownia Elektrofizjologiczna.

Oddział prowadzi pełną diagnostykę i leczenie kardiologiczne, w tym:
→  24 – godzinny dyżur hemodynamiczny dla osób z zawałem serca z województwa wielkopolskiego
→ diagnostykę  inwazyjną choroby niedokrwiennej serca : badania angiograficzne (koronarografia), USG wewnątrznaczyniowe ( IVUS), ocenę przepływu wieńcowego (FFR)
→ diagnostykę wad serca ( ze szczególnym uwzględnieniem wad przegrody międzyprzedsionkowej )
→ diagnostykę  nieinwazyjną choroby niedokrwiennej serca : próby wysiłkowe, echokardiografie, komputerową tomografię struktur serca, rezonans magnetyczny serca
→ diagnostykę przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej(z możliwością wykonywania bezinwazyjnej koronarografii)
→ diagnostykę i leczenie niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz  zaburzeń rytmu i przewodnictwa
→ leczenie inwazyjne choroby wieńcowej przy pomocy angioplastyki i rotablacji
→ zabiegowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej ( PFO,ASD)
→ badania elektrofizjologiczne  i ablacja zaburzeń rytmu
→ zabiegi implantacji urządzeń stymulujących serce i urządzeń antyarytmicznych (stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów – ICD, stymulatorów resynchronizujących – CRT)
→ przygotowanie i kwalifikację do zabiegów kardiochirurgicznych
→ opiekę  nad chorymi po zabiegach implantacji rozruszników, ICD i CRT w ramach Pracowni Kontroli Stymulatorów

24 – godzinny dyżur hemodynamiczny / zawałowy

tel. dla personelu medycznego: 502 346 300

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 395
dyżurka pielęgniarska Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 61 8739 377
Dyżurka lekarska 61 8739 392
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 391
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 61 8585 800
Informacje dodatkowe:
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Informacja o zabiegu koronarografii
Informacja o zabiegu wszczepienia stymulatora
Pracownia Elektrofizjologii - ablacje źródła zaburzeń rytmu serca, badania elektrofizjologiczne
Galeria:

51,686 total views, 50 views today