Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Neurochirurgii

Some content here depending on data type

Lokalizacja:

blok H, piętro 1

Ordynator oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

dr med. Sławomir Smól

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Dorota Pakulska

Opis:

Oddział Neurochirurgii znajduje się na 1 piętrze budynku H Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Oddział rozpoczął pracę w dniu 01 lipca 2009 roku. Oddział dysponuje bazą 23 łóżek szpitalnych w salach trzy – i dwuosobowych (z osobnym węzłem sanitarnym) oraz  salą intensywnego nadzoru neurochirurgicznego. Udziela świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia wad naczyniowych w trybie 24 – godzinnego stanu gotowości z Pracownią Radiologii Zabiegowej Szpitala. Kadra ma wieloletnie doświadczenie w zakresie neurochirurgii. Oddział prowadzi
w pełnym zakresie leczenie chorych wymagających udzielenia operacyjnych świadczeń neurochirurgicznych zarówno w trybie przyjęć planowych jak i stanów nagłych a mianowicie:

  • neuroonkologii
  • leczenia wad naczyniowych mózgu, w tym również metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej
  • urazów czaszkowo – mózgowych
  • urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  • chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa.Każdego pacjenta witamy z uśmiechem i staramy się pomóc mu w jego cierpieniu na każdej płaszczyźnie, w czym uczestniczy cały zespół Oddziału

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 171
sekretariat_neurochirurgia@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 173
Dyżurka lekarska 61 8739 175
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 174
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Konsultacje Neurochirurgiczne dla Lekarzy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159