Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Okulistyczny

Lokalizacja:

blok A, piętro 1

Kierownik oddziału
Grafika - brak zdjęcia Ordynatora Oddziału

lek. med. Krzysztof Waliszewski
po. Kierownika Oddziału

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Katarzyna Frąckowiak
Specjalistka Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Opis:

Oddział Okulistyczny znajduje się na 1 piętrze budynku A Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3.  Oddział dysponuje bazą 17 łóżek szpitalnych. Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania w zakresie  okulistyki. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie.

            Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom w zakresie narządu wzroku przed i po operacji. Kadra oddziału ma wieloletnie doświadczenie w okulistyce. Oddział Okulistyczny specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, w tym:

 • operacje zaćmy zwykłej i powikłanej,
 • wtórne wszczepy soczewek,
 • leczenie laserowe i chirurgiczne jaskry,


Ponadto wykonujemy:

 • operacje niedrożności dróg łzowych,
 • okulistyczne zabiegi plastyczne,
 • operacji witrektomii w przypadku krwotoku do ciała szklistego, zapalenia wnętrza gałki ocznej, ciała obcego wewnątrzgałkowego oraz błony nasiatkówkowej,
 • wszczepiamy sztuczne soczewki wysokiej jakości, w tym firmy Bauch&Lomb, AMO, Oculentis, Human Optics, Alion
 • u pacjentów z astygmatyzmem wszczepiamy soczewki toryczne,
 • operacje zaćmy, w tym fakoemulsyfikacja, ECEC i wtórne wszczepienie soczewki,
 • operacje plastyczne powiek, w tym operacje odwinięcia, podwinięcia opadania, odtwarzania powiek, etc.,
 • zabiegi p/jaskrowe, w tym trabekulektomia, wiskokanalostomia, wprowadzanie implantu przeciwjaskrowego.
 • zabiegi laserowe, w tym YAG kapsulotomia, irydotomia, trabekuloplastyka, koagulacje dna oka,
 • usunięcie ciała obcego wewnątrzgałkowego,
 • operacyjne leczenie skaleczeń gałki ocznej,
 • operacje zeza (w tym przeszczepy mięśni),
 • witrektomie przednie,
 • operacje dróg łzowych,
 • krioterapia: cyklo, pankryo,
 • leczenie chorób rogówki, neuropatii i zapaleń nerwu wzrokowego, zapalenia wnętrza gałki ocznej, etc.,
 • naszycie błony owodniowej,
 • iniekcje lekow antyVEGF (np. Lucentisu, Eylea) w ramach m. in programu lekowego leczenia AMD oraz w DME i innych wskazaniach.


Każdego pacjenta witamy z uśmiechem i staramy się pomóc mu w jego cierpieniu na każdej płaszczyźnie, w czym uczestniczy cały zespół Oddziału.

Telefony:
Ordynator 61 8739 169
Sekretariat 61 8739 381
Dyżurka lekarska 61 8739 461
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 141
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Zapisy na operacje okulistyczne

5,222 total views, 12 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.