Wyszukiwanie treści
Szukaj

Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Zadanie realizowane w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego
przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” nr POIS.09.01.00-00-0125/16 w ramach działania 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego osób znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, jak i wzrost jakości świadczeń medycznych realizowanych
przez Centrum Urazowe Szpitala Miejskiego w Poznaniu

 

W ramach projektu zakupiono:
Łóżka z materacami przeciwodleżynowymi (11 szt.)
Kardiomonitory hemodynamiczne z centralą (9 szt.)
Pompa strzykawkowa do NMR (1 zestaw)
Aparaty do dializ (2 szt.)
Bronchoskopy (3 szt.)
Kalorymetr (1 szt.)
Aparaty do USG (2 szt.)
Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej (1 szt.)
Moduł Ca++ do dializ (1 szt.)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.000.000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1.700.000,00 PLN

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

432 total views, 1 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.