Wyszukiwanie treści
Szukaj

Pracownia Zaburzeń Lipidowych

Lokalizacja:

blok B, piętro 2

Opis:

Pracownia Zaburzeń Lipidowych przy Poradni Kardiologicznej

Porady są dedykowane następującym pacjentom (łącznie 6 grup osób):

 

PREWENCJA WTÓRNA:

  • pacjenci którzy przebyli zawał serca, udar mózgu, chorują na dusznicę bolesną lub mieli implantowany stent do tętnic wieńcowych, szyjnych oraz innych tętnic i mimo stosowanego leczenia nie osiągają poziomu LDL poniżej 70 mg/dl
  • pacjenci którzy przebyli zawał serca, udar mózgu, chorują na dusznicę bolesną lub mieli implantowany stent do tętnic wieńcowych, szyjnych oraz innych tętnic i przy stosowanym leczeniu obniżającym poziom cholesterolu (i lub trójglicerydów) zgłaszają działania niepożądane (np. bóle mięśni, bóle wątroby, wysypki etc)

 

PREWENCJA PIERWOTNA:

  • pacjenci których krewni w I linii (rodzice, rodzeństwo) przed 45 rokiem życia dla mężczyzn i 55 roku życia dla kobiet przebyli zawał serca, udar mózgu, chorują na dusznicę bolesną lub mieli implantowany stent do tętnic wieńcowych, szyjnych oraz innych tętnic, lub mają żółtaki na powiekach lub ścięgnach i istnieją wątpliwości co do zastosowania u tych osób leków obniżających poziom cholesterolu (lub trójglicerydów)
  • pacjenci którzy mają wysokie poziomy cholesterolu całkowitego i/lub trójglicerydów (np. cholesterol całkowity 280 mg /dl, lub trójglicerydy np. 300 mg/dl), u których istnieją wątpliwości co do zastosowania leków obniżających poziom cholesterolu (lub trójglicerydów)
  • pacjenci którzy mają wysokie poziomy cholesterolu całkowitego (i/lub trójglicerydów) i mimo stosowanego leczenia nie osiągają zalecanego poziomu LDL (poniżej 100 mg/dl) lub TG poniżej 200 mg/dl
  • pacjenci którzy mają wysokie poziomy cholesterolu całkowitego (i/lub trójglicerydów) i przy stosowanym leczeniu zgłaszają działania niepożądane (np. bóle mięśni, bóle wątroby, wysypki itp.)

 

Zakres działalności:

Oprócz leczenia zaburzeń lipidowych, szeroko rozumiana prewencja sercowo-naczyniowa (poszukiwanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) w tym w razie potrzeby konsultacja diabetologiczna, angiologiczna

 

Pacjenci, którzy nie będą reagowali na stosowane leczenie farmakologiczne, będą kwalifikowani do afarezy LDL (mechaniczna metoda usuwania cząstek LDL z surowicy).

Ośrodek również będzie pełnił rolę edukacyjną (zarówno dla lekarzy jak i pacjentów) w zakresie zagrożeń, nowości i przestrzegania zaleceń dotyczących prewencji sercowo-naczyniowej i terapii hipolipemizujacej

Rejestracja wizyty ze skierowaniem do Poradni Kardiologicznej – Zaburzenia Lipidowe

Do Poradni zgłaszają się pacjenci z wynikami poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL oraz trójglicerydów (oraz kinazy kreatyninowej/ CPK/ w przypadku bólu mięśni)

 

Wizyty pacjentów mają miejsce w Czwartki od godziny 13:00

Konieczna jest telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu 618739-085. Rejestracja/Informacja telefoniczna ( to będzie zakładka do pkt 8)

Zespół Poradni: prof. dr hab. med. Paweł Burchardt + 2 lekarzy kardiologów

Kontakt:
Rejestracja 61 8739 085

6,649 total views, 1 views today