Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ograniczone godziny odwiedzin na oddziałach.

21 grudnia 2016

Zestawienie godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach.

Oddział

Godziny odwiedzin

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12-13 oraz 17-18

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

16-18

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej

16-18

Oddział Chorób Wewnętrznych

12-13 oraz 17-18

Oddział Kardiochirurgii

15-17

Oddział Kardiologiczny

15-17

Oddział Neurologiczny

10-12

Oddział Leczenia Udarów Mózgu

10-12

Oddział Neurochirurgii

15-17

Oddział Okulistyczny

12-13 oraz 17-18

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

16-18

Oddział Reumatologii i Osteoporozy

16-18

Oddział Urologii

14-16

Oddział Zakaźny

15-17

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

16-18

Oddział Chirurgii Ogólniej Obrażeń Wielonarządowych

12-13 oraz 17-18

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak