Wyszukiwanie treści
Szukaj

Utylizacji dokumentacji z 2001

5 lipca 2022

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 04.08.2022r. utylizacji dokumentacji medycznej z 2001 roku wytworzonej w oddziałach : Chirurgicznym, Neurologicznym, Kardiochirurgicznym, Rehabilitacyjnym, Chorób Zakaźnych, Reumatologicznym, Dermatologicznym, Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych i Hematologii ,

Długoterminowej Opieki Medycznej Szpitala przy ulicy Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

Ponadto w dniu 04.08.2022r. utylizacji zostanie poddana dokumentacja medyczna z 2001 roku wytworzona w Szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w następujących oddziałach: Wewnętrznym, Neurologicznym, Chirurgicznym, Okulistycznym, Urologicznym oraz Intensywnej Terapii.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak