Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 15.10.2021 (zakresy określone w punktach 1-9) i 06.10.2021 (zakres określony w punkcie 10) |

7 października 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Pracowni Serca i Naczyń
2. Udzielanie świadczeń technika w Pracowni Serca i Naczyń
3. Udzielanie świadczeń lekarza w zakresie kardiologii inwazyjnej
4. Udzielanie świadczeń lekarza w zakresie kardiologii interwencyjnej
5. Udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii w oddziale Kardiologii, w Pracowni Badań Serca i naczyń oraz Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca
6. Udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii, w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, w oddziale Kardiologii, w Pracowni Badań Serca i naczyń oraz Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca
7. Kierowanie Pracownią Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Serca i Naczyń i Pracownią Kardiometryczną, kontroli stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów serca oraz wykonywanie badań echokardiograficznych
8. Konsultacje dla Personelu w Pracowni Chorób Serca i Naczyń
9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG naczyń i żył oraz udzielanie konsultacji w zakresie chorób naczyniowych
10. Konsultacje w zakresie wszczepiania rozruszników serca
11. Udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania przez lekarza badań tomografii komputerowej serca i tętnic wieńcowych opisów i konsultacji pacjentów w Pracowni Tomografii Komputerowej
12. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty z zakresy radiologii i diagnostyki obrazowej
13. Udzielanie świadczenie w zakresie elektrofizjologii

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 7 października 2021 07:03 367 KB
pdf Regulamin konkursu 7 października 2021 07:03 956 KB
pdf Szczegółówe warunki 7 października 2021 07:03 1 MB
doc 1. Formularz pielęgniarka Pracownia Badań Serca i Naczyń 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 2. Formularz technik Pracownia Serca i Naczyń 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 3. Formularz lekarz kardiologia inwazyjna 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 4. Formularz lekarz kardiologia interwencyjna 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 5. Formularz świadczeń w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii 7 października 2021 07:03 48 KB
doc 6. Formularz swiadczeń w zakresie kardiologii, w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej 7 października 2021 07:03 48 KB
doc 7. Formularz kierowanie Pracownią Diagnostyki Nieinwazyjnych Chorób Serca i Naczń 7 października 2021 07:03 48 KB
doc 8. Formularz konsultacje dla Personelu 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 9. Formularz badania USG naczyń i żył 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 10. Formularz konsultacje rozruszniki serca 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 11. Formularz badnia tomografii komputerowej serca , tętnic wieńcowych i konsultacji pacjentów 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 12. Formularz lekarz RTG 7 października 2021 07:03 46 KB
doc 13. Formularz elektrofizjologia 7 października 2021 07:03 36 KB
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek