Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

27 marca 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
14 marca 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
22 lutego 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
23 stycznia 2024

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
27 grudnia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Proktologicznej
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii – leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
 5. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
 6. Udzielanie świadczeń pielęgniarek anestezjologicznych w Bloku Operacyjnym
 7. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Kardiochirurgii
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
20 grudnia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale: a. Blok operacyjny Oddział Kardiochirurgii b. Blok operacyjny c. Oddział Chorób Wewnętrznych d. Oddział Kardiologii e. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej f. Oddział Kardiochirurgii – sala pooperacyjna g. Oddział Neurochirurgii h. Oddział Neurologii i. Oddział Urologii j. Oddział Zakaźny k. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej l. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w oddziale: a. Oddziale Neurochirurgii b. Pododdział Leczenia Udarów Mózgu c. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 3. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 4. Udzielanie świadczeń lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5. Udzielanie świadczeń lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 6. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7. Konsultacje w specjalności: a. Pulmunologia b. Endokrynologia c. Psychiatria d. Diabetologia 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 9. U
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
13 grudnia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Wykonywanie świadczeń w zakresie badań patomorfologicznych   Najczęściej zadawane pytania w związku z ogłoszonym konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych

  1. Pytanie: Kto ponosi koszty integracji systemu informatycznego.Odpowiedź: Koszty integracji systemu informatycznego ponosi OferentDo konkursu ofert dopuszczone są podmioty, spełniające następujące wymagania: (…) Pracownia Patomorfologii posiadająca gotowość do integracji systemu informatycznego oferenta z systemem informatycznym zamawiającego, która zostanie objęta odrębną umową (…). W związku z powyższym wykreślona zostaje pozycja nr 2 w formularzu ofertowym cz. III. Formularz ofertowy – wymagania dodatkowo oceniane.
  2. Pytanie: Czy umowa przewiduje zmiany cen wynikające z inflacji ?Odpowiedź: Do paragrafu 6 umowy zostaje dodany zapis „ ceny jednostkowe mogą być zmieniane raz na 12 miesięcy i o nie więcej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług o
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
13 grudnia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych – leczenie szpitalne 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii – leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
29 listopada 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiochirurgicznej 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurochirurgicznej 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Proktologicznej 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek