Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 22.02.2023 |

21 lutego 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:   1. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
25 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Realizacji programów lekowych w specjalności choroby zakaźne
 2. Realizacji programów lekowych w specjalności kardiologia
 3. Realizacji programów lekowych w specjalności neurologia
 4. Realizacji programów lekowych w specjalności reumatologia
 5. Realizacji programów lekowych w specjalności okulistyka
 6. Wykonywanie badań diagnostycznych dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu:
  • USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
  • USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
  • EEG Elektroencefalografia
  • PN przewodnictwo nerwowe
  • EMG elektromiografia
  • Badanie próby
  • Interpretacja monitorowania mózgu w czasie zabiegu operacyjnego neurochirurgicznego
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiochirurgiczny w Poradni Kardiochirurgicznej
 2. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń dermatologicznych w Poradni Dermatologicznej
 3. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej
 4. Udzielanie świadczeń lekarza – specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 5. Udzielanie świadczeń w zakresie neurologii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 6. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Okulistycznym
 7. Konsultacje w specjalności pulmunologia

 

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
10 stycznia 2023

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarza kardiologa w zakresie zabiegów TAVI

 

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
28 grudnia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarza anestezjologa w Oddziale Kardiochirurgii
 2. Gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarza anestezjologa w Oddziale Kardiochirurgii
 3. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarza specjalności:
  1. Kardiochirurgia w Oddziale Kardiochirurgii
  2. Kardiologia w Oddziale Kardiochirurgii
  3. Choroby wewnętrzne w Oddziale Kardiochiruirgii
  4. Kardiologia (kardiologia interwencyjna) w Oddziale Kardiochirurgii
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
22 grudnia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
19 grudnia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:   1. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń okulistycznych w Poradni Okulistycznej 2. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń ortopedycznych w Poradni Ortopedycznej 3. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń otolaryngologicznych w Poradni Laryngologicznej 4. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń tkanki łącznej w Poradni Reumatologicznej 5. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiologicznych Poradni Kardiologicznej 6. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń proktologicznych Poradni Proktologicznej 7. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń chorób wewnętrznych w Poradni Chorób Wewnętrznych 8. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń neurologicznych Poradni Neurologicznej 9. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej 10. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń dermatologicznych w Poradni Dermatologicznej 11. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiochirurgicznych w Poradni Kardiochirurgicznej 12. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń chirurgicznych w Poradni Chirurgicznej 13. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń neurochirurgicznych w Poradni Neurochirurgicznej 14. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźny
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
2 grudnia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki operacyjnej w Bloku Operacyjnym 2. Udzielanie świadczeń pielęgniarki operacyjnej w Oddziale Kardiochirurgii 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale:

a. Oddział Urologii b. Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu c. Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu – Pododdział Udarów Mózgu d. Oddział Chorób Wewnętrznych e. Oddział Neurochirurgii f. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu g. Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych h. Oddział Kardiochirurgii i. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej j. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w oddziale:

a. Oddział Reumatologii i Osteoporozy b. Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych c. Szpitalny Oddział Ratunkowy d. Oddział Neurochirurgii e. Oddział Kardiologii

5. Udzielanie świadczeń lekarza w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 6. Całodobowe udzielanie świadczeń lekarza specjalisty w Oddzi
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
12 sierpnia 2022

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza kierującego zespołem żywieniowym 2. udzielanie świadczeń przez lekarza anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
13 kwietnia 2022

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa
 2. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii  i intensywnej
 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 5. Udzielanie świadczeń pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku operacyjnym
 6. Udzielanie świadczeń pielęgniarki anestezjologicznej w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku operacyjnym
 7. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pacjenta w trybie ambulatoryjnym
 8. Wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej w Pracowni angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański