Wyszukiwanie treści
Szukaj

Wznowienie działalność Poradni Dermatologicznej oraz Poradni Okulistycznej

27 października 2020

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że wznowiono działalność Poradni Dermatologicznej oraz Poradni Okulistycznej. Chętnych pacjentów zapraszamy do kontaktu. Harmonogram dostępny jest w zakładce Poradnie.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
22 października 2020

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach na portalu społecznościowym Facebook przez jednego z użytkowników został opublikowany film, uwidaczniający wejście główne do naszego Szpitala wraz ze słyszalnym komentarzem osoby nagrywającej, odnoszącym się do działalności Szpitala, zachowania pracowników Szpitala oraz pojazdów pogotowia ratunkowego, podjeżdżających pod Szpital.

Chcąc zaprzestać dezinformacji oraz dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych danych wyjaśniamy, że uwidocznione na nagraniu wejście nie stanowi podjazdu dla karetek z pacjentami, który znajduje się z innej strony budynku Szpitala, a którego nagranie nie obejmuje.

Zespoły ratownictwa medycznego używają sygnałów dźwiękowych i świetlnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewniamy, że cały personel medyczny Szpitala oraz pogotowia ratunkowego wykonuje swoje działania związane ze zwalczaniem epidemii z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.

Szpital

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
21 października 2020

Informacje o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Urologii/Zakaźny udzielane są codziennie, telefonicznie w godzinach 16 – 19, pod numerem 61 87 39 230. Informacje udzielane są wyłącznie osobom upoważnionym.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
31 sierpnia 2020

W związku z wstrzymaniem realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w wyniku nałożonych  przez Wojewodę Wielkopolskiego zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 przez tutejszy Podmiot Leczniczy. Pacjenci planujący rozpoczęcie cyklu zabiegów fizjoterapii ambulatoryjnej u innych Świadczeniodawców proszeni są o kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Pracownią Usprawniania Leczniczego celem zgłoszenia potrzeby wykreślenia z listy oczekujących. tel. 61 8739 086 lub 61 8739 064 adres mailowy: fizykoterapia@szpital-strusia.poznan.pl

Posted in Aktualności by Maciej Domański
16 czerwca 2020

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanym na dzień 15.07.2020r.  brakowaniu dokumentacji medycznej z 1999 r z oddziałów : Wewnętrznego , Okulistycznego, Urologicznego, Chirurgicznego, Neurologicznego , Rehabilitacyjnego ,Reumatologicznego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii. Podstawa prawna art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 kwietnia 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego. W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci. Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu. Biuletyn Informacji Publicznej

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
30 marca 2020

Wejście do Poradni specjalistycznych: · WZW, · Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych, · Nabytych Niedoborów Odporności (AIDS), tylko przez bramę wjazdową przy głównym budynku Szpitala.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
19 marca 2020

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy: – nagłe podwyższenie temperatury ciała, – nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu, – uczucie duszności, – towarzyszące powyższym bóle mięśni, – towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
17 marca 2020

Poznanianki i Poznaniacy! W związku z ogromnym zainteresowaniem wszelkimi akcjami niesienia wsparcia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ celem ułatwienia Państwu dzielenia się swoją bezinteresowną pomocą zachęcamy do przekazywania środków finansowych bezpośrednio na konto Szpitala: 58 1020 4027 0000 1302 1411 5358 Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazane wsparcie!

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
13 marca 2020

Na podstawie Decyzji ZD-IV.967.6.2020.1 z dnia 28 lutego br., Wojewody Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3

został wyznaczony jako Szpital Zakaźny do walki z SARS-CoV-2

W związku z powyższym wszystkie przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do Poradni Specjalistycznych, Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratoryjnej, Poradni Stomatologicznej oraz na Oddziały Szpitalne zostają odwołane.

Uwa

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek