Wyszukiwanie treści
Szukaj

Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń w Poradniach Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

7 kwietnia 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego. W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci. Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu. Biuletyn Informacji Publicznej

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
30 marca 2020

Wejście do Poradni specjalistycznych: · WZW, · Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych, · Nabytych Niedoborów Odporności (AIDS), tylko przez bramę wjazdową przy głównym budynku Szpitala.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
19 marca 2020

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy: – nagłe podwyższenie temperatury ciała, – nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu, – uczucie duszności, – towarzyszące powyższym bóle mięśni, – towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
17 marca 2020

Poznanianki i Poznaniacy! W związku z ogromnym zainteresowaniem wszelkimi akcjami niesienia wsparcia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ celem ułatwienia Państwu dzielenia się swoją bezinteresowną pomocą zachęcamy do przekazywania środków finansowych bezpośrednio na konto Szpitala: 58 1020 4027 0000 1302 1411 5358 Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazane wsparcie!

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
13 marca 2020

Na podstawie Decyzji ZD-IV.967.6.2020.1 z dnia 28 lutego br., Wojewody Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3

został wyznaczony jako Szpital Zakaźny do walki z SARS-CoV-2

W związku z powyższym wszystkie przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do Poradni Specjalistycznych, Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratoryjnej, Poradni Stomatologicznej oraz na Oddziały Szpitalne zostają odwołane.

Uwa

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
12 marca 2020

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL z siedzibą przy ul Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuję, iż następuje przerwa w realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne oraz znaczną absencję pracowników. Prosimy o wyrozumiałość i o ograniczenie do minimum wizyt w Administracji Szpitala.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
9 marca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Poznaniu informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych zostają wstrzymane od dnia 09 marca 2020 roku do odwołania. Dyrekcja Szpitala

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
18 lutego 2020

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.  

Misja

Ratujemy, diagnozujemy, leczymy i otaczamy fachową opieką mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Pacjentów.

Szanowni Państwo,

 

Punkt  szczepień przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 informuje, że 25 września br. w godzinach od 11:00 do 16:00 będzie wykonywać szczepienia bez wcześniejszej rejestracji następującymi preparatami:

–  Pfizer – pierwsza i druga dawka,

–  Johnson & Johnson – szczepionka jednodawkowa,

–  AstraZeneca – druga dawka (zapraszamy nauczycieli, którzy nie zaszczepili się drugą dawką).

 

Zapraszamy niezaszczepione osoby dorosłe, rodziców z dziećmi oraz obcokrajowców.

Miejsce realizacji szczepień wejście główne do Szpitala.