Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szpital Zakaźny

13 marca 2020

Na podstawie Decyzji ZD-IV.967.6.2020.1 z dnia 28 lutego br., Wojewody Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3

został wyznaczony jako Szpital Zakaźny do walki z SARS-CoV-2

W związku z powyższym wszystkie przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do Poradni Specjalistycznych, Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratoryjnej, Poradni Stomatologicznej oraz na Oddziały Szpitalne zostają odwołane.

Uwa

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
12 marca 2020

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL z siedzibą przy ul Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuję, iż następuje przerwa w realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne oraz znaczną absencję pracowników. Prosimy o wyrozumiałość i o ograniczenie do minimum wizyt w Administracji Szpitala.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
9 marca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Poznaniu informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych zostają wstrzymane od dnia 09 marca 2020 roku do odwołania. Dyrekcja Szpitala

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
18 lutego 2020

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.  

Misja

Ratujemy, diagnozujemy, leczymy i otaczamy fachową opieką mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Pacjentów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wznowiono działalność Poradni Dermatologicznej, Poradni Okulistycznej oraz Poradni Reumatologicznej. Chętnych pacjentów zapraszamy do kontaktu. Harmonogram dostępny jest w zakładce Poradnie.

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem dostaw szczepionek p. COVID-19 z przykrością informujemy, że terminy szczepień ulegną zmianie.

Informacja o zmianie terminu zostanie przekazana za pośrednictwem platformy e-zdrowie na podany w trakcie rejestracji telefon kontaktowy.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dyrekcja Szpitala