Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konferencja ELSO ECMO w Pradze

19 lipca 2018

W dniach 23-29 maja perfuzjoniści Zespołu Perfuzji ECMO Oddziału Kardiochirurgii uczestniczyli w konferencji naukowo-szkoleniowej ELSO ECMO w Pradze. Szkolenie połączone z warsztatami w zakresie wspomagania krążenia i oddychania, szczególnie w stanach nagłych oraz działaniach zespołów w incydentach pozaszpitalnych.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 czerwca 2018

W dniach 13-14 czerwca trzej lekarze z naszego szpitala (dwaj kardiochirurdzy oraz kardiolog) uczestniczyli w kursie certyfikacyjnym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Regensburgu. Spotkanie dotyczące wszczepiania protez zastawkowych metodą małoinwazyjną (TAVI) prowadzone było przez Prof. Michaela Hilkera, wybitnego specjalistę w tej dziedzinie. Stanowił on dla nas kolejny niezbędny krok do rozpoczęcia leczenia pacjentów naszego szpitala przy użyciu tej metody.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 czerwca 2018

W dniach 10-11 czerwca dwaj nasi lekarze brali udział w eksperckim sympozjum siedzibie firmy Jotec/Cryolife w Hechingen, Stuttgart.

Spotkanie dotyczyło najnowocześniejszych technik leczenia chorób aorty z wykorzystaniem stentgraftów oraz metod hybrydowych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą naszemu zespołowi jeszcze skuteczniej postępować z tymi skomplikowanymi jednostkami chorobowymi, z którymi mamy coraz częściej do czynienia.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
5 czerwca 2018

W kwietniu 2016 roku podczas złożonej operacji serca (wymiana zastawki aortalnej i wszczepienie protezy aorty wstępującej) po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy urządzenie firmy Vivostat do wytworzenia kleju tkankowego z własnej krwi pacjenta. Kleje tkankowe zapobiegają niewielkim, trudnym do opanowania metodami chirurgicznymi krwawieniom operowanych tkanek. Pacjent po operacji nie wymagał przetoczeń krwi, a zastosowany nowoczesny klej ograniczył krwawienie i nie zawierał obcych dla chorego tkanek. Nasza nowatorska procedura opisana została w w najnowszym numerze czasopisma „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (1, 2018), a doskonały efekt zastosowania kleju spowodował użycie go u kolejnych siedmiorga pacjentów (ostatnio 30.05.2018)

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
5 czerwca 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w oddziale kardiochirurgii dokonano jednej z pierwszych w Polsce implantacji bioprotezy aortalnej serca typu Inspiris Resilia firmy Edwards Lifesciences z dostępu poprzez częściową, górną sternotomię. Dotychczas w Polsce wszczepiono tego typu protezy u czterech pacjentów hospitalizowanych w czołowych warszawskich ośrodkach kardiochirurgicznych . Pierwsza Wielkopolanka u której implantowano nowoczesną zastawkę typu Inspiris to młoda chora z zaawansowaną wadą aortalną serca ograniczająca znacznie możliwość normalnego funkcjonowania. Zaletą zastosowanej bioprotezy jest zmniejszona skłonność do wapnienia, a więc dłuższy czas do ewentualnej ponownej operacji. Dzięki zastosowanej technologii „V Fit” rozmiar użytej protezy może być odczytany w fluoroskopii, a jej średnicę można powiększyć w trakcie ewentualnego przezskórnego zabiegu TAVI. Zespoły oddziałów kardiochirurgii i kardiologii Szpitala planują rozpoczęcie przezskórnych wszczepień protez zastawki aortalnej (TAVI) i użycie opisanej protezy jest istotnym krokiem w tym kierunku.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
11 maja 2018

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 2018

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
27 kwietnia 2018

Uwaga Pacjenci W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym (01.05.2018, 03.05.2018), informujemy o urlopach lekarzy w niżej wymienionych poradniach: 1. Poradnia Diabetologiczna – lek. med. Danuta Pracka w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r. 2. Poradnia Dermatologiczna – lek. med. Małgorzata Jędrzejczak- Kopaczyńska w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r., – lek. med. Elżbieta Talaga- Kierończyk w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r. 3. Poradnia Kardiochirurgiczna – dr n. med. Eugeniusz Kaszkowiak dnia 02.05.2018r. 4. Poradnia Neurologiczna – dr n. med. Justyna Młodzikowska dnia 30.04.2018r. 5. Poradnia Chirurgii Ogólnej – dr n. med. Czesław Juszczak w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., – dr n. med. Krystian Waraczewski dnia 04.05.2018r. 6. Poradnia Ortopedyczna – lek. med. Piotr Nawrocki dnia 04.05.2018r. 7. Poradnia Laryngologiczna – lek. med. Ryszard Przybylczak w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r. 8. Poradnia Urologiczna – dr n. med. Wojciech Cieślikowski dnia 30.04.2018r., – dr n. med. Agnieszka Ida dnia 02.05.2018r., – dr n. med. Paweł Kalwas dnia 02.05.2018r. 9. Poradnia Proktologiczna – dr n. med. Marcin Grochowalski dnia 02.05.2018r. 10. Poradnia Tkanki Łącznej- Reumatologiczna – dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś dnia 02.05.2018r., – dr n. med. Katarzyna Torzyńska dnia 04.05.2018r. 11. Poradnia Kardiologiczna – dr n. med. Teresa
Więcej…

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
26 kwietnia 2018

Uprzejmie informuję, że zniesiony został zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach tutejszego Szpitala oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym tutejszego Zakładu posadowionym przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 piętro 3. Odwiedziny na Oddziałach Szpitala oraz w ZOL realizowane są zgodnie z godzinami ustalonymi przez Ordynatorów/Kierowników Oddziałów.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
8 marca 2018

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań na grypę z dniem 8 marca 2018 r. wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala. W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
8 lutego 2018

„Uprzejmie informuję, że Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ogłaszają II edycję Konkursu: „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołygi” Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w 2018 r. rozpoczął się 17 stycznia i potrwa do 28 lutego 2018 r. Informacje i wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl (dokumenty do pobrania). Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: www.wil.org.pl (wpis).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159