Wyszukiwanie treści
Szukaj

Experts Meeting 2018: Anulus to Arch

21 czerwca 2018

W dniach 10-11 czerwca dwaj nasi lekarze brali udział w eksperckim sympozjum siedzibie firmy Jotec/Cryolife w Hechingen, Stuttgart.

Spotkanie dotyczyło najnowocześniejszych technik leczenia chorób aorty z wykorzystaniem stentgraftów oraz metod hybrydowych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą naszemu zespołowi jeszcze skuteczniej postępować z tymi skomplikowanymi jednostkami chorobowymi, z którymi mamy coraz częściej do czynienia.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
5 czerwca 2018

W kwietniu 2016 roku podczas złożonej operacji serca (wymiana zastawki aortalnej i wszczepienie protezy aorty wstępującej) po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy urządzenie firmy Vivostat do wytworzenia kleju tkankowego z własnej krwi pacjenta. Kleje tkankowe zapobiegają niewielkim, trudnym do opanowania metodami chirurgicznymi krwawieniom operowanych tkanek. Pacjent po operacji nie wymagał przetoczeń krwi, a zastosowany nowoczesny klej ograniczył krwawienie i nie zawierał obcych dla chorego tkanek. Nasza nowatorska procedura opisana została w w najnowszym numerze czasopisma „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (1, 2018), a doskonały efekt zastosowania kleju spowodował użycie go u kolejnych siedmiorga pacjentów (ostatnio 30.05.2018)

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
5 czerwca 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w oddziale kardiochirurgii dokonano jednej z pierwszych w Polsce implantacji bioprotezy aortalnej serca typu Inspiris Resilia firmy Edwards Lifesciences z dostępu poprzez częściową, górną sternotomię. Dotychczas w Polsce wszczepiono tego typu protezy u czterech pacjentów hospitalizowanych w czołowych warszawskich ośrodkach kardiochirurgicznych . Pierwsza Wielkopolanka u której implantowano nowoczesną zastawkę typu Inspiris to młoda chora z zaawansowaną wadą aortalną serca ograniczająca znacznie możliwość normalnego funkcjonowania. Zaletą zastosowanej bioprotezy jest zmniejszona skłonność do wapnienia, a więc dłuższy czas do ewentualnej ponownej operacji. Dzięki zastosowanej technologii „V Fit” rozmiar użytej protezy może być odczytany w fluoroskopii, a jej średnicę można powiększyć w trakcie ewentualnego przezskórnego zabiegu TAVI. Zespoły oddziałów kardiochirurgii i kardiologii Szpitala planują rozpoczęcie przezskórnych wszczepień protez zastawki aortalnej (TAVI) i użycie opisanej protezy jest istotnym krokiem w tym kierunku.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
11 maja 2018

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 2018

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
27 kwietnia 2018

Uwaga Pacjenci W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym (01.05.2018, 03.05.2018), informujemy o urlopach lekarzy w niżej wymienionych poradniach: 1. Poradnia Diabetologiczna – lek. med. Danuta Pracka w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r. 2. Poradnia Dermatologiczna – lek. med. Małgorzata Jędrzejczak- Kopaczyńska w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r., – lek. med. Elżbieta Talaga- Kierończyk w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r. 3. Poradnia Kardiochirurgiczna – dr n. med. Eugeniusz Kaszkowiak dnia 02.05.2018r. 4. Poradnia Neurologiczna – dr n. med. Justyna Młodzikowska dnia 30.04.2018r. 5. Poradnia Chirurgii Ogólnej – dr n. med. Czesław Juszczak w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., – dr n. med. Krystian Waraczewski dnia 04.05.2018r. 6. Poradnia Ortopedyczna – lek. med. Piotr Nawrocki dnia 04.05.2018r. 7. Poradnia Laryngologiczna – lek. med. Ryszard Przybylczak w dniach 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r. 8. Poradnia Urologiczna – dr n. med. Wojciech Cieślikowski dnia 30.04.2018r., – dr n. med. Agnieszka Ida dnia 02.05.2018r., – dr n. med. Paweł Kalwas dnia 02.05.2018r. 9. Poradnia Proktologiczna – dr n. med. Marcin Grochowalski dnia 02.05.2018r. 10. Poradnia Tkanki Łącznej- Reumatologiczna – dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś dnia 02.05.2018r., – dr n. med. Katarzyna Torzyńska dnia 04.05.2018r. 11. Poradnia Kardiologiczna – dr n. med. Teresa
Więcej…

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
26 kwietnia 2018

Uprzejmie informuję, że zniesiony został zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach tutejszego Szpitala oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym tutejszego Zakładu posadowionym przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 piętro 3. Odwiedziny na Oddziałach Szpitala oraz w ZOL realizowane są zgodnie z godzinami ustalonymi przez Ordynatorów/Kierowników Oddziałów.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
8 marca 2018

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań na grypę z dniem 8 marca 2018 r. wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala. W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
8 lutego 2018

„Uprzejmie informuję, że Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ogłaszają II edycję Konkursu: „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołygi” Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w 2018 r. rozpoczął się 17 stycznia i potrwa do 28 lutego 2018 r. Informacje i wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl (dokumenty do pobrania). Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: www.wil.org.pl (wpis).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
24 stycznia 2018

Z dniem 22 stycznia 2018 r. z powodu zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypopochodne wprowadzono ograniczenie odwiedzin na każdym Oddziale do 2 godzin. Zabrania się wstępu na Oddziały Szpitala osobą z objawami infekcji dróg oddechowych. Godziny odwiedzin na Oddziałach wyznaczają indywidualnie Ordynatorzy/Kierownicy. Podstawa prawna: art 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 186 ze zm.).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2018

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedziba przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 20.02.2018 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1996 i 1997 z Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego (ESWL), Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Reumatologicznego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, a także Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium z lat 1990-1997 a także Poradni: Ogólnej (Os. Przyjaźni, ul. Cegielskiego) lata 1991-1997, Reumatologiczna lata 1991-1997, Wad Postawy (os. Kosmonautów) lata 1996-1997, Chirurgiczna lata 1990-1997, Diabetologiczna lata 1993-1997, Internistyczna lata 1994-1997, Nefrologiczna rok 1997, Okulistyczna lata 1996-1997, Internistyczna (dr Mikołajczak i dr Pieczyńska) lata 1994-1997, Poradnia dla Kobiet (Oś. Wichrowe Wzgórze, Oś. Przyjaźni, Oś. Kosmonautów), Poradnia dla Kobiet lata 1996-1997, Poradnia Kardiologiczna lata 1996-1997, Ruch Chorych lata 1982-1997. Podstawa prawna art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek